Tem de tijd

‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’

Matteüs 6:27

Hoe maak je van de tijd een vriend voor genade, in plaats van een dwingende machtsmachine? Tien simpele tips.

O Zoek een paar keer per dag de stilte en concentreer je op Jezus

O Verplaats je vaker te voet

O Kijk af en toe eens om je heen en laat op je inwerken wat je ziet, hoort, ruikt

O Lees het bijbelboek Prediker

O Zing een zelfgemaakt lied of improviseer een dans

O Treuzel, leuter, lanterfanter af en toe schaamteloos

O Sluit je ogen, open je hart en wees dankbaar

O Luister languit op de bank naar een opbouwende Jezuspreek

O Bid langdurig in tongen

O Neem extra tijd voor iemand anders

Matteüs 6:19-34