Vrij van zorgen

‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.’

Matteüs 6:34

Het is eigenlijk gek gesteld met je zorgen maken. Je leeft met die zorgen nooit in het hier en nu. Want als je je zorgen maakt, denk je altijd ‘wat als...’ Je denkt dan aan iets wat je eerder hebt meegemaakt, of wat je gezien of gehoord hebt, en wat misschien wel in de toekomst zou kunnen gebeuren. Je zorgen binden je aan het verleden en aan de toekomst, zodat je niet vrij bent om optimaal te leven in het heden.

Jezus wil dat je leert leven in het hier en nu. Dat kan alleen in vertrouwen, los van zorgen die je binden aan het verleden en die je angst bezorgen voor de toekomst. Hij wil niet dat je ervaringen uit het verleden of je angst voor de toekomst bepalen hoe je je nu voelt en hoe je op dit moment denkt. Hij schenkt je zoveel vertrouwen, dat je elk moment an kunt.

Jezus heeft namelijk aan het kruis een streep gezet onder al je negatieve ervaringen uit het verleden. Hij heeft ze daar allemaal op zich genomen, zodat je daar los van bent. Jezus heeft aan het kruis ook elke angst voor de toekomst weggenomen. Hij is jouw verzekering voor een hoopvol leven, omdat zijn werk eeuwig effect heeft.

Jezus heeft je vrijgemaakt van je zorgen om je optimaal te kunnen leven in het hier en nu. Om dat te beleven is zijn vrijspraak horen genoeg.

Matteüs 6:19-34