Vogels en bloemen zijn signalen van genade

 

‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen.’

Matteüs 6:34a

De berg waar Jezus zijn rede houdt is vanuit de poort van Kafarnaüm goed te zien. Er komen dan ook steeds meer mensen op af. Hij staat daar bovenaan, terwijl zijn stem de ruimte vult waar iedereen staat, zit, ligt. Jezus zoekt hun ogen, peilt hun lichaamstaal. Hij weet wat er in al die mensen omgaat.

Jezus komt met zijn woorden dichtbij. Waarom zou je tobben over je gezondheid? Waarom piekeren over hoe je er goed uit kunt zien? Hij wijst op de vogels in de lucht. ‘Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’ En Hij wijst op de lelies in het veld. ‘Zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen’ (Mat. 6:28-29).

 

De wereld dwingt je om al die dingen na te jagen. Je werkt je uit de naad om alles te bemachtigen. Dat is zweten! Jezus zegt dat je je aandacht er niet op moet richten. God geeft je er het recht op, maak je er dan geen zorgen over. Je hoeft niet te leven vanuit angst voor tekort. Gods genade komt immers met overvloed?

‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen.’ (Mat. 6:33-34).

God gunt je het onbezorgde leven van vogels, de kleur in je leven van bloemen. Voed je dan ook met zijn woorden, kleed je in zijn gerechtigheid.

Tip – Kijk eens wat vaker naar vogels en bloemen: ze brengen je begrip bij van Gods genade.

Matteüs 6:19-34