Je kunt vergeven omdat God je vergeven heeft

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Efeziërs 4:32b

Voor Jezus is vergeving zo belangrijk dat het ‘Onze Vader’ daarom draait. Alles wat Jezus zijn discipelen leert vragen aan God moet leiden tot vergeving, omdat alleen vergeving de spiraal van veroordeling doorbreekt. Hij geeft dat zelf als conclusie van dit gebed.

‘Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven’ (Mat. 6:14).

Merk op dat Jezus hier zegt dat het van jou afhangt of God vergeeft. Je moet eerst zelf anderen vergeven, pas dan kan God jou vergeven. ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’ (Mat. 6:12). Het is dus nog maar de vraag of God vergeeft. Die vraag klinkt altijd op in het Oude Verbond. Want daarin moest jij voldoen voordat God over de brug kwam.

Maar in het Nieuwe Verbond dat Jezus met zijn bloed zal ingestellen wordt alles omgedraaid. Nu hangt het niet meer van jou af of God vergeeft. Hij heeft die vraag naar zichzelf toe getrokken en definitief beantwoord. Het is nu geen vraag meer of Hij ons vergeeft – Hij hééft ons vergeven. Daarvoor stierf Jezus.

Als het Onze Vader een verhoord gebed is, dan is het dus niet meer zo dat God pas kan vergeven als wij anderen vergeven. Nee, dan kunnen wij anderen vergeven omdat God ons eerst vergeven heeft (Kol. 3:13). Je hoeft dan niet de kracht om te vergeven uit jezelf te halen, maar die mag je putten uit God en zijn vergeving voor jou.

Matteüs 6:1-18 Lucas 11:1-4