Het Onze Vader is een verhoord gebed

‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen.

Matteüs 6:9b

Het bekendste gedeelte uit de bergrede is ongetwijfeld het ‘Onze Vader’ (Mat. 6:9-15). Een prachtig gebed, waarin het verlangen wordt vertolkt naar Gods ingrijpen. Jezus’ leerlingen vragen hier hoe ze moeten bidden. Jezus leert hun met dit gebed om zich voor te bereiden op alles wat Hij straks zal volbrengen.

Het Onze Vader is namelijk een gebed van vóór het kruis. Alles wat Jezus hier zijn discipelen aanreikt is aan het kruis verhoord. Daarom wordt het Onze Vader ook nergens door een van de apostelen herhaald. Wel kom je alle onderdelen van het Onze Vader in hun brieven tegen. Maar nooit meer in de vragende vorm – altijd in de definitieve vorm: het is volbracht en waarheid geworden in ons leven.

Jazeker, God is inderdaad onze Vader in de hemel. En Gods naam is geheiligd, want dankzij Jezus heeft God zijn naam voorgoed met ons verbonden (we mochten zijn kinderen worden, geboren uit Hem). Gods koninkrijk is gekomen, dankzij Jezus’ heerschappij in ons leven. Gods wil is dan ook door Jezus volbracht. Hij is ons dagelijks brood geworden, want zijn woord is ons leven. Onze schulden zijn vergeven toen Jezus stierf aan het kruis. En omdat we zelf Gods vergeving hebben ontvangen, kunnen we nu ook elkaar vergeven. We worden niet meer verzocht om de wet te overtreden, want die is aan het kruis vernietigd. Daarom zijn we van de boze met zijn aanklachten verlost.

Tip – Bid het Onze Vader als een dankgebed: Jezus heeft het allemaal voor jou waargemaakt.

Matteüs 6:1-18 Lucas 11:1-4