Een sabbatslied

Een psalm, een lied voor de sabbat.
Psalm 92:1

Moet je eens luisteren welk lied er ontstaat in de sabbatsrust.

Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,
bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier
(Ps. 92:2-4).

Gods liefde en trouw worden hier bejubeld. Zijn naam ook, want Hij zal er zijn.

U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht
(Ps. 92:5).

In die rust ontstaat een grondig besef van de verhoudingen. Niet jouw werk, jouw daadkracht wordt bewonderd, maar die van God.

U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers
(Ps. 92:11-12).

Natuurlijk word je niet lui in die rust. Je krijgt juist extra energie. Maar jouw kracht is wel zijn kracht. De kracht van zijn pure, heilige Geest die jou dankzij Jezus vervult. Daarom ben je ook meer dan overwinnaar.

De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op
(Ps. 92:13-14).

Het gaat hier over jou, want God heeft jou rechtvaardig verklaard in Jezus. Omdat je niet gebukt gaat onder schuld, schaamte, of angst voor veroordeling, kun je hoog opgroeien. Je maakt immers gebruik van de allerbeste voeding, in Gods aanwezigheid?

Ha, met het getuigenis van Gods goedheid op je lippen kun je kerngezond oud worden (Ps. 92:15-16). Ja, wat wil je ook, in die rust van Jezus!