Kijk: een oase van vrede, veiligheid en rust

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.
Jesaja 32:17

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken (Mat. 28:1).

Wat zien de vrouwen op de dag na de sabbat als ze zich van het graf afkeren? Ze kijken het tijdperk van de eeuwigdurende sabbat in. Want ze zien Jezus, die Heer en Meester is over de sabbat (Mat. 12:8, 28:9). Hij brengt ons in een ongekende rust.

Jezus heeft aan het kruis immers gerechtigheid gebracht. Hij verschafte alle mensen recht door hun zonden te dragen. Hij werd onze gerechtigheid, die ons zijn vrede aanbiedt, zijn hemelse rust en vertrouwen.  

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust (Jes. 32:17-18).

Deze profetie is in Jezus in vervulling gegaan, zoals elke profetie. Is de basis van jouw bestaan zijn gerechtigheid, dan ken je de rust die Hij voor ons heeft bereikt. Aanklachten achtervolgen je niet langer. Eisen drukken je niet neer. De wet heb je achter je gelaten. Want Hij heeft voldaan.

De rust die jij kent op het fundament van genade bereikt ook jouw kinderen.

Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen; gerechtigheid zal je fundament zijn (Jes. 54:13).

Jazeker, die eerste dag van de week werd de eerste dag van een nieuw tijdperk voor nieuwe mensen. Jezus opende het beloofde land voor iedereen die op Hem vertrouwt.