Kom nu maar tot rust

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.
Psalm 116:7

Kun je je voorstellen hoe je leeft als God een bedreigende instantie is, die je voortdurend de maat neemt? Als je dan ellende ervaart, zie je dat als een straf. Je vindt nooit rust om te herstellen, nooit vertrouwen om een hoopvolle toekomst voor je te zien. Job leefde een tijdje in dat inktzwarte perspectief.

‘Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust; ik zie slechts dagen van ellende naderen’ (Job 30:27)
.

Job gaf God de schuld van zijn onrust, omdat hij veroordeling vreesde.

‘Wanneer wendt u uw blik eens af, wanneer gunt u mij even rust, zodat ik kan slikken?’ (Job 7:19).

En God zou de schuld op zich nemen, zodat Job en iedereen die openbaring krijgt van Jezus alsnog rust kan vinden. Hij heeft Satan het zwijgen opgelegd, zodat die ons niet meer kan misleiden.

Het is gedaan met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. Overal op aarde is rust en vrede, vrolijk gejubel weerklinkt (Jes. 14:4, 7).

God is voortdurend bezig om ons beeld van Hem bij te stellen. Alleen Jezus kan het enige juiste beeld van de onzichtbare God in je gedachten vormen. En Hij biedt rust aan.

‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (Mat. 11:28).

In de rust van Jezus is geen spoortje schuld, schaamte en angst voor veroordeling die je nog opschrikt. Er is uitsluitend redding. Daar ligt je kracht.

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht’ (Jes. 30:15).

Tip – Ben je onrustig? Zeg tegen je ziel, gevoel, verstand: ‘Kom tot rust bij Jezus.’