Geniet van Gods voorziening

U verheugt mij, HEER, met uw daden, ik juich om wat uw hand verricht.
Psalm 92:5

Jezus loopt met zijn vrienden door ruisende korenvelden. Het goudgele graan buigt in hun richting. Ze plukken de aren, malen die op hun handpalmen fijn en peuzelen de korrels op.

Verderop staan wat wetgeleerden en andere leiders toe te kijken. Met boze blikken, want Jezus en zijn vrienden overtreden de regels. Koren fijnwrijven is werken. En dat doe je niet op de sabbatdag.

Maar Jezus zegt dat Hij en zijn vrienden absoluut onschuldig zijn. Hij laat zien waar de sabbatdag op wijst. Op Hemzelf, want Hij is er Heer en Meester over. Het gaat om de rust die Hij alleen kan geven.

‘Want de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat’ (Mat. 12:8).

De rust die de sabbat voorstaat zul je dan ook nooit vinden in wetten en regels (Kol. 2:16). Het is een rust die je alleen maar kunt ontvangen als je gelooft dat God het beste met je voorheeft. En dat je Gods gunst alleen maar kunt ontvangen dankzij Jezus. Dan snap je dat heel Gods scheppingsplan bedoeld is voor jouw welzijn. En dat Jezus alles heeft volbracht om dat te realiseren.

En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat’ (Marc. 2:27-28).

Jezus geneest graag zieken op de sabbat om duidelijk te maken hoe reddend, genezend en herstellend de rust is die Hij geeft. Leven zonder angst voor veroordeling is weldadig!

Wat een plezier om met Jezus door de velden te wandelen en te genieten van alles wat Hij geeft. Je gaat spontaan een sabbatspsalm zingen.