Eenvoudig leven – De eenvoud van kijken

God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.
Genesis 2:8

Soms is het leven genieten zo eenvoudig. Je hoeft alleen maar te gaan zitten en te kijken.
Ga maar eens in je tuin zitten (of ergens anders in de natuur). Kom uit je drukte en adem diep in en uit, zoals bij meditatie. Neem de frisse buitenlucht in je op en alle geuren die meekomen. Terwijl je dat doet zal het besef dat je bestaat zich bij je aandienen. Je stroomt vol van dankbaarheid. Houd dat moment maar een poosje vast.

Kijk dan eens wat bewuster dan normaal rond. Kijk goed, maar zonder een mening te vormen of iets te willen doen. Onderga gewoon wat je ziet.

Kijken dus. Zie je hoeveel kleuren groen er om je heen zijn? Let op het licht: dat speelt met alles wat je ziet en weerkaatst in zoveel kleuren. Je kunt ervan onder de indruk raken.

Kijk nog eens wat beter. Zie de diversiteit aan tinten. De donkere partijen. De lichte. En de kleuren die eruit springen. Word je er al vrolijk van?

Laat nu alle structuren op je inwerken. Wat je ziet is zo rijk geschakeerd: fijn, glad, grof, hard, scherp, wollig, zacht, wild, geordend, ritmisch, chaotisch. Onderga de verscheidenheid en wees dankbaar dat jij daar deel van uitmaakt.

Je kunt ook uit je stoel opstaan en er op af gaan om alles te voelen met je vingers, lippen, tong.
En als je toch staat, steek dan je handen in de lucht en aanbid God!

Wink – Verbaas je over je bestaan: je hebt je leven niet aan jezelf te danken.