Eenvoudig leven – Hoor hoe de schepping spreekt

Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Psalm 104:24

God schiep en zag dat het goed was. Hij gaf de aarde vervolgens in beheer aan de mens, maar die verkwanselde hem aan zijn tegenstander, de duivel. Hoewel de natuur sindsdien veel te lijden heeft, kun je er nog steeds de kwaliteiten van de Schepper in ontdekken.

Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar (Romeinen 1:20).

De schepping blijft spreken van zijn Schepper. Daarom is het een goede oefening om in de natuur Gods vingerafdrukken te zoeken. Maak je daar contact mee, dan word je meegenomen in ontzag en aanbidding.

Lees Psalm 104 maar eens, over de hemel, de wolken, de wind, de zee, de bergen en de bronnen. Lees hoe op het veld de ezels hun dorst lessen. Hoe je hoog in de bomen vogelzang kunt horen. Hoe de aarde verzadigd en vruchtbaar wordt. Hoe dan ook brood, wijn en olie ons plezier doen. Kijk ook naar de ooievaars, steenbokken, klipdassen. En verbaas je over de afwisseling van dag en nacht. Dan ga je vanzelf jubelen:

Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem
(Psalm 104:33-34).

Stiltetip – Mediteer op Psalm 104. Gebruik de natuur om je te concentreren op God. Aanbid en bezing Hem. Zie en zeg: ‘U bent de Schepper van hemel en aarde’.