Eenvoudig leven – Wat mus en zwaluw te zeggen hebben

Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.
Psalm 84:5

Over kleine dingen die spreken gesproken. Heb je deze zomer de zwaluwen gezien? Hoe ze als messcherpe scharen door de lucht scheerden? Misschien heb je hun nest ontdekt, zoals wij onder onze dakpannen. We zagen de ouders af en aan vliegen.

Maar wat ontdek je als je in Gods aanwezigheid op hen let? Plotseling kunnen ze namens God tot je spreken. Net als doodgewone mussen trouwens.

In de Bijbel doen mussen dat. In Psalm 84 wordt gemediteerd over de tempel. Hoe fijn het is om daar te zijn waar God woont. Je smacht van verlangen; je hart en lijf roepen om de levende God, staat er.

Maar dan doorkruist een mus de meditatie. Gevolgd door een zwaluw. Ze worden gelijk in het beeld opgenomen dat iedereen verlangt naar Gods huis.

Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
(Psalm 84:4-5).

Onze liefdevolle Vader wil in eenvoudige beelden tot je spreken. De mus en de zwaluw versterken het beeld dat je je vormt van Gods woonplaats. In de gemeente, waar Jezus met zijn heerlijkheid woont, wil je zijn. Daar wil je thuis zijn, net als die mus en die zwaluw.

Wink – Je leeft in verwondering wanneer je je over Jezus blijft verbazen.