Eeuwig licht overwint het uur van duisternis

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.

Kolossenzen 1:13

De godsdienstleiders arresteren Jezus. De hogepriesters doen ook mee (Luc. 22:52). De wet kan niet anders dan veroordelen. Jezus legt hun bedoelingen haarfijn bloot.

‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken’ (Luc. 22:52-53).

Hij wijst op hun inspiratiebron. Dat is Satan zelf, de macht van de duisternis, die elk leven wil vernietigen.

‘Maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis’ (Luc. 22:53).

Jezus geeft ze hun uur, de tijd dat ze hun boosheid op Hem kunnen botvieren. Hij zal alle duisternis naar zich toetrekken, om daar zijn licht in te brengen, dat nooit zal doven. De veroordeling zal het moeten afleggen tegen vergeving, verzoening, herstel, zegen, overvloed. Dat is Jezus’ missie, die al werd voorspeld bij de geboorte van zijn wegbereider.

‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede’ (Luc. 1:78-79).

Jezus wordt door iedereen verlaten als Hij een diepere duisternis wordt ingevoerd dan welke nacht dan ook. Daar zal Hij overwinnen om in zijn licht onze erfenis beschikbaar te stellen.

Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht (Kol. 1:12).

Johannes 18:1-12 Matteüs 26:36-56 Marcus 14:32-50 Lucas 22:40-53