Niet langer naakt op de vlucht

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Galaten 3:27

Al Jezus’ vrienden vluchten weg als Jezus in Getsemane gearresteerd wordt. Maar Marcus schrijft dat er een jongen bij Hem wil blijven. Als deze wordt gegrepen, weet hij te ontkomen door zich van zijn kleding te ontdoen.

Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg (Marc. 14:51-52).

Waarom beschrijft Marcus deze vertoning? Over wie zou het gaan? Het kan Marcus zelf zijn. Johannes Marcus, zoals hij genoemd wordt, is in die dagen nog een tiener. Hij zal later met Paulus en Barnabas op zendingsreis gaan om gemeentes te stichten (Hand. 12:25).

Hoe komt Marcus in de tuin? Hij heeft een moeder die een groot huis heeft in Jeruzalem (Hand. 12:12). Het kan zijn dat Jezus daar de voeten van zijn discipelen waste en het avondmaal instelde. De jongen is achter de groep aan naar buiten geglipt en is hen gevolgd naar de olijventuin.

Nu rent hij dus naakt weg. Hij lijkt daarmee op een andere jongen die zichzelf in een andere tuin ook plotseling van zijn naaktheid bewust werd. Adam, als hij gegeten heeft van de boom van kennis van goed en kwaad, waardoor hij zichzelf gaat beoordelen.

We kennen allemaal de schaamte voor onze tekorten. Adam staat dan ook voor alle mensen. Maar er is een tweede Adam gekomen, die wel waardig gekleed is. Hij bevrijdt ons uit onze schaamte en angst. We hoeven nooit meer te vluchten: Jezus omhult ons met zijn gerechtigheid.

Johannes 18:1-12 Matteüs 26:36-56 Marcus 14:32-50 Lucas 22:40-53