Elke aanklacht is begraven

Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen.

Openbaring 12:11

In het bijbelboek Openbaring wordt vaak in beeldende taal herhaald wat Jezus volbracht heeft. Jezus wordt bijvoorbeeld door een draak bedreigd als Hij uit een vrouw geboren wordt. Direct daarop wordt Hij – als in een versnelde film – in de hemel opgenomen. Sindsdien is daar geen plaats meer voor de draak. Dus bedreigt hij de vrouw nu op aarde. Hij spuugt een vloedgolf in haar richting om haar te verdelgen. Maar kijk: die golf wordt opgeslokt door de aarde (Op. 12).

Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd (Op. 12:16).

Hier zie je hoe elke veroordeling in het graf van Jezus verdwijnt. De vrouw is met haar nageslacht een beeld van de gemeente, die te maken krijgt met de draak, een beeld van Satan. Satans methode om ons te bedreigen is om met veroordeling te komen: Jezus’ werk is niet volbracht, je bent nog een zondaar, je bent verwerpelijk, tenzij je van alles doet en laat … Maar die wartaal is loos. In de hemel is hem allang het zwijgen opgelegd. En op aarde heeft Jezus alles wat ons zou kunnen aanklagen zijn graf ingesleurd.

‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden … Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht’ (Op. 12:10).

Geen aanklacht hoeft ons nog te beïnvloeden. Alles wat Jezus heeft volbracht, is voor jou beschikbaar. Die waarheid op jouw lippen maakt je sterk in zijn overwinning!

Johannes 19:31-42 Matteüs 27:51-66 Marcus 15:38-47 Lucas 23:47-55