Is Jezus wel opgestaan?

Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.

Johannes 20:9

De achtste dag, de eerste dag van de nieuwe week – die dag staat Jezus op uit het graf. Drie dagen en nachten heeft Hij erin gelegen, nu kan zelfs de steen van het graf Hem niet tegenhouden. Hij stapt er in zijn nieuwe lichaam dwars doorheen, nog voordat de engelen de steen voor het graf hebben weggerold.

Een paar vrouwen die het graf willen bezoeken zien een open ingang. Ze treffen rechts in de grafspelonk een engel aan. Die geeft hun een kijkje in het lege graf (Marc. 16:5).

Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd’ (Marc. 16:6).

De vrouwen vluchten weg. Als ze aan de andere discipelen vertellen wat ze gezien en gehoord hebben, worden ze niet geloofd. Maar Petrus en Johannes gaan toch kijken. Johannes, de snelste, laat Petrus voorgaan het graf in. Ze zien dat het leeg is: alleen de linnen windsels liggen in de grafnis, alsof iemand er zo is uitgestapt. De hoofddoek ligt netjes opgerold ernaast (Joh. 20:1-10).

Ze zien het, maar ze weten niet wat ze moeten zien. Ze hebben nog niet begrepen dat het allang in de Schrift stond wat ze hier zien. Hun geloofsoog wordt nog niet aangestuurd door Gods woord. Dus keren ze verward terug naar hun vrienden.

Jezus is wel opgestaan uit de dood, maar nog niet opgestaan in hun leven. Wel in het jouwe?

Johannes 20:1-18 Matteüs 28:1-15 Marcus 16:1-13 Lucas 24:1-35