Engelen ondersteunen jouw positie

‘Hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van de hemelse Vader.’
Matteüs 18:10

Er is een clash tussen hemel en aarde op komst, een confrontatie tussen engelen en mensen. Als Jezus het oordeel voltrekt zullen zijn engelen tot de uitvoering overgaan. ‘Het is de HEER, zullen de mensen roepen, zijn stem schalt voor zijn leger uit, zijn strijdkrachten zijn geweldig, zijn bevel wordt met groot vertoon volbracht’ (Joël 2:11a).

Mensen zullen niets kunnen uitrichten tegen deze vuurdragers onder leiding van de Heer van de hemelse legers. Johannes ziet hem verschijnen op een wit paard, gevolgd door een witgeklede legermacht. Zijn naam luidt ‘Woord van God’ en uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan (Op. 19:11-16). ‘Ja, groot en ontzagwekkend is de dag van de HEER, wie kan die doorstaan?’ (Joël 2:11b).

Plotseling zullen mensen dus te maken krijgen met dat leger. ‘Bij de voltooiing van deze wereld zal de Mensenzoon zijn engelen erop uitsturen,’ zegt Jezus. ‘De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden’ (Mat. 13:41 en 49).

Ben jij je bewust van Gods onzichtbare strijders? Ze zullen komen, maar het is goed mogelijk dat ze jou zullen kennen en beschermen. Engelen worden namelijk door God ingezet om zijn kinderen te ondersteunen. Dat gebeurt nu al. Er is voortdurend verkeer tussen hemel en aarde. Mensen die in Jezus zijn hebben een speciale status, die ondersteund wordt door Gods leger. Elk moment van de dag zijn er engelen betrokken bij jouw leven.

Jezus zegt: ‘Hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van de hemelse Vader’ (Mat. 18:10).