Gehoorzamen is op Jezus vertrouwen

U bent door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus (1 Pet. 1:2a).

Petrus schrijft dat we voorbestemd zijn om gehoorzaam te zijn. Moeten we dus alles op alles zetten om Gods voorschriften op te volgen? Nee,trap niet in de val van je eigen kracht. Lees goed wat Petrus schrijft. We zijn gehoorzaam geworden aan Jezus, schrijft hij. We hebben onszelf uitgeleverd aan Hem. We leven in de genade en gerechtigheid die Hij waarborgt. Onze gehoorzaamheid is ons geloof in Jezus.

Maar dat is nog niet alles. We zijn geheiligd door de Geest om te gehoorzamen, schrijft Petrus. Hij werkt het geloof in Jezus uit in de praktijk. Hij doet het in ons.

Verderop schrijft Petrus dat we het nieuwgeboren leven leven. Daardoor kunnen we gehoorzamen aan Gods wil: dat we van elkaar zullen houden.

‘Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren’ (1 Pet. 1:22).

We kunnen het, want God heeft ons een gezuiverd hart gegeven dat Hem gehoorzaam is. We kunnen het, omdat ons hart vol is van Gods Geest. We kunnen het, omdat Hij het kan.

Gehoorzamen is niet: doen wat God zegt – door jou.

Gehoorzamen is: Hem laten doen wat Hij zegt – door jou heen.