Er is niets mis met jou

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Efeziërs 1:4

Wat een bedreigende tekst is dit als je dit leest met de bril op van de wet:In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen, om volgens de eis van de wet heilig en zuiver te zijn (Ef. 1:4)
Hoe moet je hieraan voldoen? Door je best te doen? Op zoek te gaan naar je zonden en die te belijden? Om dan maar te hopen dat je die dan ook overwonnen hebt? Of anders God te beloven dat je er tegen zult strijden, totdat je uiteindelijk een beetje heilig en zuiver bent? Hoewel je nooit weet of je al voldoet? Pffff.
Maar wat een hoopvolle, vreugdevolle, inspirerende tekst is dit als je Jezus kent en zijn bril op hebt:

In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn (Ef. 1:4).

Ha! God heeft jou in Jezus geplaatst. Zo heeft Hij vanaf het begin zeker gesteld dat niemand iets tegen jou kan inbrengen. We zijn immers heilig en zuiver in zijn ogen, dankzij Jezus. Het zijn leugenaars die jou beschuldigen. God staat voor jou in en zegt: ‘Er is niets mis met jou, want er is niets mis met Jezus!’

Waarom zou God dat van je zeggen? Lees het: omdat Hij jou vol liefde heeft uitgekozen.

Johannes 8