Geen angst voor de oordeelsdag

Daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn.

1 Johannes 4:17

God is de Allerhoogste. Daarom zal iedereen aan Hem verantwoording moeten afleggen van alles wat hij heeft gedaan. God zal je daden beoordelen. Maar het zal niet tot een veroordeling komen als je weet dat Jezus voor je instaat. Sterker nog: God heeft dan alles wat je gedaan hebt allang in Jezus geplaatst.

Wat niet deugde heeft Jezus meegenomen in zijn dood. Het is vernietigd in het vuur van Gods toorn over de zonde die Jezus onderging. Wat overblijft krijgt Gods koninklijke keurmerk en houdt eeuwigheidswaarde.

Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is (1 Kor. 3:13).

Naar die dag mag je vol vertrouwen uitzien. Jezus staat voor je garant dat de zonde nu en ook dan geen enkele invloed meer zal uitoefenen.

Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde (Hebr. 9:27-28).

Als het dan niet meer om de zonde gaat, is de dag van het oordeel voor jou en mij een vreugdevolle dag, waarop God zijn eeuwige liefde opnieuw bevestigt. Hij oordeelt jou rechtvaardig in Jezus.

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus (1 Joh. 4:17).

Johannes 3:14-18