Hij kent je

Wonderlijk zoals u mij kent.

Psalm 139:6

Als je op zoek bent naar wie je bent, is Psalm 139 jouw psalm. Luister maar hoe die zoektocht tot rust komt in Jezus.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

u weet het als ik zit of sta,

u doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,

met al mijn wegen bent u vertrouwd.

 

Je zou hier nog een spoortje angst kunnen vermoeden voor de God die jou zo goed kent – maar nee.

Geen woord ligt op mijn tong,

of u, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,

u legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals u mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

Wonderlijk: God kent je zonder enige veroordeling. Dat weet je dankzij Jezus.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht (Ps. 139:1-12).

Zo ervaar je Gods Geest, van wie Jezus zegt dat Hij nooit meer van je zal wijken. Dankzij Jezus is dit jouw psalm.

Johannes 3:14-18