Jij bent van het begin af aan gewild

Hoe rijk zijn uw gedachten, God.

Psalm 139:17

Psalm 139 gaat over jou en hoe je door God gewild bent. Hij had je al op het oog voordat iemand anders je kende. Laat dat maar eens tot je doordringen!

U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor u geen geheim.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Het lijkt te mooi om waar te zijn: niet alleen jij, maar ook al je levensdagen zijn door God gewild. Lijkt het een droom? Ook als het je in de drukte van alledag even ontschiet, denkt God zo over je.

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u (Ps. 139:13-18).

En mocht er iemand zijn die je aan het twijfelen wil brengen over Gods goedheid, iemand die jouw vertrouwen probeert te ondermijnen of je wel zo geliefd bent, lees dan de Psalm gewoon verder.

Zou ik niet haten wie u haten, HEER?

Bedenk dat deze psalm in Jezus helemaal ja en amen is geworden. Zo duidelijk als Jezus Gods gedachten over jou heeft bekendgemaakt, zo resuluut is Hij tegen iedereen die daar tegenin gaat.

Johannes 3:14-18