Jij bent vrij van veroordeling

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken.

Johannes 3:18a

Jezus heeft eeuwig leven aan het licht gebracht. God wil jou! Daarom heeft Jezus elke veroordeling op zich genomen. Hij heeft in zijn lichaam alle veroordeling veroordeeld. Daarom kunnen we elkaar niet meer beschuldigen en verwerpen.

Elke veroordeling die nu nog klinkt komt uit de mond van Satan, want elke veroordeling is een leugen. En omdat Satan al veroordeeld is, kunnen we elke veroordeling resoluut afwijzen. Je bent vrij!

Vrij van elke veroordeling

Vrij van elke aanklacht

Vrij van alle schuld

Vrij van zonde

Vrij van elke vloek

Vrij van angst

Vrij van depressie

Vrij van lasten

Vrij van rancune

Vrij van bitterheid

Vrij van pijn

Johannes 3:14-18