Geen strijd – die is gestreden

Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil.
Romeinen 8:12


De strijd die Jakob aan de Jabbok streed hoef jij niet te strijden. Die heeft Jezus voor jou gestreden. Hij bracht onze zonden, inclusief onze zondige natuur en zondige wil, aan het kruis. Daar mag jij ze laten.

Paulus schetst in Romeinen 7 een mens die toch nog probeert in eigen kracht te volbrengen wat God heeft gezegd. Zolang hij dat doet, blijft hij altijd in tweestrijd. Vroeg of laat loopt hij tegen zijn onvermogen aan om God een plezier te doen. ‘Ik ellendig mens!’ roept hij dan.

‘Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood?’ (Rom. 7:24).

Het antwoord is duidelijk: Jezus Christus (Rom. 8:25). Want hoe kun je leven zonder die tweestrijd? Lees maar verder in Romeinen 8. Het eerste dat ik moet weten is dat er in Jezus geen veroordeling meer is. De zonde en de dood heeft Jezus op zich genomen, zodat er voor mij een leven door de Geest overblijft. Dat heeft God tot stand gebracht. Ik moet daarom niet zo stom zijn om me nog langer te laten leiden door mijn menselijke natuur. Dan zou ik weer in Romeinen 7 terechtkomen. Ik mag leven in Romeinen 8. Als overwinnaar. Wát? Als méér dan overwinnaar (Rom. 8:37)!

De strijd tussen vlees en Geest is gestreden. Het kruis werd mijn rustpunt. Ik mag helemaal vertrouwen op alles wat Jezus voor mij volbracht heeft. Hij heeft alles waargemaakt wat God heeft gezegd. Voor mij dus geen worsteling aan de Jabbok.

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven (Gal. 2:19-20).