Geen veroordeling in Jezus

 

Er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn.

Romeinen 8:1

God is de hoogste instantie. Elk mens moet aan Hem verantwoording afleggen. Diep vanbinnen weet iedereen dat ook. Daarom hoor je mensen vloeken. Ze vragen God om hen te verdoemen, te veroordelen. Verschrikkelijk eigenlijk, dat sommige mensen zo over zichzelf denken: dat ze niets anders waard zijn dan om gedumpt te worden als oud vuil. Terwijl God hen juist uit de veroordeling wil redden. Daar kwam Jezus immers voor.

 

 

‘God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden’ (Joh. 3:17).

Je kunt de redding die God in Jezus aanbiedt zomaar aannemen. Je hoeft er niets anders voor te doen dan ja te zeggen. Dan zal het oordeel je niet en nooit raken. Maar leef je zonder Jezus, dan leef je onder het oordeel.

Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon (Joh. 3:18).

De naam Jezus betekent ‘God redt’. Zonder Jezus draag je zelf de last van je zonden, onderga je volop alle ellende die dat veroorzaakt, is het voortdurend crisis, blijf je afgescheiden van God. Maar ja zeggen tegen Jezus vinden sommige mensen nog minder aantrekkelijk. Want dat betekent dat ze God moeten erkennen als de Allerhoogste. En dat vertikken ze. Hoe genadig God ook is, hoe ruimhartig en liefdevol ook, ze blijven liever hun eigen zin doordrijven.

Terwijl God op hen wacht, zoals Hij op iedereen wacht. Hij blijft van de wereld houden.

Johannes 3:14-18