Hoe verhoog je Jezus?

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden.’

Johannes 3:14

God houdt zoveel van ons, dat Hij Jezus voor ons gaf (Joh. 3:16). Kijk mee hoe Jezus ons zou redden.

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven heeft’ (Joh. 3:14-15).

Jezus verwijst hier naar een geschiedenis van Mozes en Gods volk in de woestijn. Hij betrekt die op zichzelf. De mensen werden gebeten door slangen. Ze werden er ziek van en dreigden te sterven. Dan zegt God tegen Mozes dat hij een koperen slang moet maken en die op een staak moet oprichten. Iedereen die daarnaar kijkt, wordt dan gezond (Num. 21:7-9).

Jezus zegt dat Hij net zo opgeheven moet worden. Op die manier zal Hij namelijk Satan verslaan. Op het kruis zal Hij de slang aan zich binden en het slangengif in zich opnemen, zodat die ons niet meer zal treffen.

Satan was de slang die alle mensen zou bijten. Hij zou iedereen besmetten met het gif van de zonde. Maar als hij zich in Jezus vastbijt, wordt hij door Hem verslagen. Jezus is namelijk het zaad van de vrouw dat de kop van de slang heeft vermorzeld (Gen 3:15).

Kijk je naar Jezus op, dan zie je dat Hij Satan heeft overwonnen en jouw redding heeft volbracht. Hij heeft Satan alle rechten ontnomen om je te besmetten, ziek te maken, de dood in te jagen. Je verhoogt Jezus door te erkennen dat Hij je heeft gerechtvaardigd om voor altijd en eeuwig onder Gods goedheid en zegen te leven.

Johannes 3:14-18