Geen veroordeling – Stop met jezelf te vergelijken

Het is de Heer die over mij oordeelt.
1 Korintiërs 4:4

Stop met jezelf te vergelijken met anderen. Daar komt alleen maar narigheid van.

  • Jaloezie: je wilt net zo mooi of succesvol zijn als de ander.
  • Hebzucht: je wilt hebben wat de ander heeft.
  • Minderwaardigheid: je wilt beter zijn dan de ander.
  • Trots: je verheft je boven de ander.
  • Angst: je wilt niet onder doen voor de ander.

Zolang je jezelf blijft vergelijken met anderen, houd je veroordeling in stand. Je probeert met de ogen van de ander naar jezelf te kijken en keurt jezelf af. Om die afkeuring te compenseren, ontwikkel je gedrag dat de Bijbel zonde noemt. Dat veroorzaakt dus veel ellende.

Kan het ook anders? Ja: doe wat Paulus deed.

Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin (1 Korintiërs 4:3).

Paulus liet de meningen van mensen over hem links liggen. Zelfs zijn mening over zichzelf kende hij geen waarde toe. Er was maar één stel ogen dat hij toeliet om hem te beoordelen.

Het is de Heer die over mij oordeelt (1 Korintiërs 4:4).

Paulus wist dat hij tekort kon schieten, maar hij wist ook dat God hem had goedgekeurd. Dat besef beheerste zijn leven. Daarom vergeleek hij zichzelf met niemand anders.

Stiltetip – Zoek weer oogcontact met God in je hart. Laat je door Hem beoordelen. In zijn licht is alleen maar liefde en goedkeuring. Zie en zeg: ‘Ik mag mezelf zien met uw ogen. Er is in U geen veroordeling. Alleen maar genade en liefde’.