Geen veroordeling – Wees niet bang

‘Wees niet bang, want ik ben bij je.’
Jesaja 41:10

God weet hoe snel we bang zijn voor veroordeling. Bang dat we misschien wel zullen mislukken, niet langer geliefd zullen zijn, onze waardigheid zullen verliezen of afgewezen zullen worden. Daarom is dit de meest voorkomende zin in de Bijbel uit Gods mond: ‘Wees niet bang!’

Hij zegt het tegen al die mensen in de Bijbel tegen wie we zo opkijken: tegen Abraham, Jacob, Mozes, Jozua, Gideon, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Maria, Petrus, Paulus, Johannes, heel het volk Israël, alle twaalf discipelen, de gemeente van Jezus en ook tegen jou persoonlijk: ‘Wees niet bang!’

Luister dus. Neem zijn woorden ter harte. Mediteer bijvoorbeeld op de volgende tekst:

‘Jou zeg ik: Jij bent mijn dienaar,
jou heb ik gekozen, ik heb je niet afgewezen.
Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Allen die zich fel tegen je keerden
zullen gehoond worden en te schande staan.
Zij die jou bestreden
worden minder dan niets en gaan te gronde.
Zij die jou onderdrukten
zijn onvindbaar, je zoekt ze vergeefs.
De vijanden die jou bevochten
zullen verdwijnen in het niets.
Want ik ben de HEER, je God,
ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, ik zal je helpen’
(Jesaja 41:9-13).

Stiltetip – Gebruik de stilte om op bovenstaande tekst te mediteren. Stel je jezelf voor zonder angst. Zie en zeg: ‘Ik ben niet bang. Er is geen veroordeling. U komt voor mij op’.