Geen vijand meer van jezelf

We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.

2 Korintiërs 10:5

Ken je die stemmen in je hoofd die zeggen dat je niet deugt, of dat je er niet bij mag horen? Je kunt je er enorm rot door voelen. Als je eraan toegeeft, ga je je ernaar gedragen. Je leeft onder veroordeling.

Zonder Jezus kun je je inderdaad onwaardig voelen, afgekeurd en verworpen. Het is alsof je met pijlen doorboord wordt, zoals in de tijd van Mozes, toen de wet erbij kwam.

Maar omdat de ramshoorn heeft geklonken, omdat de wet zich niet meer tegen jou kan keren, omdat Jezus de overwinning heeft behaald, is er geen veroordeling meer (Ex. 19:13, Rom. 8:1-2).

Waarom zou je een vijand zijn van jezelf? Waarom jezelf aanklagen? Je kunt daar vanaf komen. De Bijbel vergelijkt gedachten van veroordeling met brandende pijlen, die je met het schild van het geloof kunt opvangen en doven (Ef. 6:16). Geloof je wat God over je zegt? Je bent zijn vrijgesproken geliefde kind. Rechtvaardig in Jezus. Helemaal goedgekeurd. Dat werkt als een schild tegen alle gedachten die wat anders over je zeggen.

Jij mag alle gedachten die bij je opkomen onderwerpen aan Jezus, zodat alles wat je denkt Hem gehoorzaamt (2 Kor. 10:5-6).

Je hoeft dus geen vijand van jezelf te blijven. Het is niet nodig om jezelf te blijven veroordelen. Paulus schrijft dat hij dat in geen enkel opzicht nog doet.

Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin (1 Kor. 4:3).

Tip – Hou je bewustzijn vrij van veroordeling door te rusten in de woorden van Jezus over jou.

Lucas 8:26-39 Matteüs 8:24-34 Marcus 5:1-20