Geloof God: verwacht zijn zegen

Trek weg (...) Ik zal je zegenen (...)
Genesis 12:1-3

Geloof je dat God je wil zegenen? Net als Abraham? Hij wil dat doen met zijn overvloed van genade. We hoeven er niets voor te doen om zijn zegen te ontvangen, want genade is een onverdiende gunst. Wat een goed nieuws om de dag mee te beginnen!

Toch geeft God Abraham wel een opdracht. ‘Verlaat je achtergrond, trek weg.’ Dat is niet bedoeld om Abraham te pesten of iets te laten presteren om zegen te verdienen, maar om hem afhankelijk te maken, zodat hij ontvankelijk zal zijn voor de volle zegen die God hem wil schenken (en waarmee hij tot zegen zal zijn voor de hele wereld).

‘Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij’ (Gen. 12:2-3).

In Jezus ontvangen we dezelfde zegen als Abraham. En dezelfde opdracht voor de wereld om ons heen. ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,’ zegt Jezus tegen ons. ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie (…) tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mat. 28:19-20).

Ook wij worden erop uitgestuurd. Niet om met die zendingsopdracht iets te presteren waardoor we zegen kunnen opeisen, maar om in vertrouwen Gods weg te gaan. En ook wij ontvangen een belofte van zegen. Onze zegen is de aanwezigheid van Jezus in ons leven, inclusief alles wat Hij voor ons beschikbaar heeft door wat Hij voor ons heeft volbracht (zodat wij dat weer beschikbaar kunnen stellen aan de wereld om ons heen).

Hoe zullen we Gods zegen ontvangen? ‘Abraham vertrouwde op God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend’ (Gal. 3:6). Hij is het voorbeeld van iemand die God geloofde.

Tip – Wees blij in onzekere situaties: verwacht Gods zegen voor jezelf en voor mensen om je heen.