Geloven is ja zeggen

Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Galaten 2:20


Geloven is geen kwestie van voelen. Hoewel je er heel gelukkig van wordt. Geloven is geen kwestie van alles snappen. Hoewel je echt anders gaat denken. Geloven is geen kwestie van willen. Hoewel je gerichtheid drastisch verandert. Geloven is ja zeggen tegen Jezus en je aan Hem toevertrouwen.

Een centurio heeft een knecht die op sterven ligt. Hij smeekt Jezus om hem te genezen. De Romein zegt dat Jezus maar hoeft te spreken en zijn knecht zal genezen. Jezus is verbaasd over het grote geloof van deze man (Mat. 8:10). Hij zegt in het openbaar ja tegen Jezus en vertrouwt zich aan Hem toe.

Tegen de centurio zei Jezus: ‘Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zo zal het gebeuren.’ Op hetzelfde moment genas zijn slaaf (Mat. 8:13).

Een andere keer is Jezus met zijn leerlingen op vakantie in Libanon. Een vrouw uit die streek roept naar Jezus om haar dochter te bevrijden van demonen. Ze blijft maar aandringen. Ze zegt temidden van die Joodse mannen ja tegen Jezus en vertrouwt zich aan Hem toe.

Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen (Mat. 15:28).

Twee mensen met groot geloof. Hoe groot? Zo groot als het woordje ja.

Toevallig zijn het allebei buitenlanders. Ze hebben geen idee van de rituelen van de Joodse godsdienst. Weten niet wat de wet van hen eist. Denken niet ‘ben ik wel goed genoeg’. Ze vertrouwen zich aan Jezus toe en dat is genoeg.

Jezus is genoeg. Geloof je dat?

Tip – Jezus heeft allang ja tegen jou gezegd. Zeg dan ook vaker ja tegen Jezus.