Gods kracht voor wie gelooft

 

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven.
Romeinen 1:16


Weet je wel dat Jezus alles opgeruimd heeft wat ons in de weg zou kunnen staan om te geloven in Gods goedheid? Dat heeft Hij aan het kruis gedaan. Nu mag jij met hemelse waardigheid en kwaliteit leven.

Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt (Joh. 1:16).

Je voelt van nature aan dat je dat eigenlijk helemaal niet verdient. En zo is het ook: daarom heet het genade. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Maar toch komt die genade beschikbaar als je gelooft.

Dankzij hem (Jezus) hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we onszelf gelukkig (Rom. 5:2).

Geloof (vertrouwen) in Gods genade zet je op de plaats waar God je altijd al wilde hebben. Daar waar God je kan redden uit de zonde en kan zegenen met zijn gunst en voorziening. Zijn genade geeft je dan ook de brandstof om als overwinnaar te heersen over ongeloof, depressie, nare omstandigheden en zorgen.

Want, indien door de overteding van die ene (Adam) de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en de gave van gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus (Rom. 5:17, NBG ‘51).

Het leven van Abraham wordt gekenmerkt door dit geloof. Hij wordt niet voor niets een koning genoemd, die door God zelf begunstigd wordt (Gen. 23:6).