Jezus komt met zegen

 

En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen.
Genesis 14:18


Is je wel eens opgevallen dat Jezus zomaar ergens op kan duiken? Op de meest onverwachte momenten kun je Hem gewaar worden. Ook in de Bijbel. Want plotseling stapt er een wonderlijke figuur Abrams leven binnen. Hij komt met zegen.

En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit (Gen. 14:18-19).

Hoor hoe hij gekarakteriseerd wordt.

Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd (Heb. 7:1-3).

Hier maakt Abram kennis met een voorafschaduwing van Jezus. Want zo wordt Jezus genoemd: het evenbeeld van Melchisedek (Heb. 7:15).

Maar misschien is het toch niet zo verbazingwekkend dat Jezus hier al tevoorschijn komt. Want als je net als Abram dicht bij Gods hart leeft en daar zijn genade ontdekt, kom je vanzelf bij Jezus uit. Abram krijgt dan ook de symbolen van Jezus aangereikt: brood en wijn, zijn lichaam en bloed voor het leven van de wereld (Joh. 6:54).

Daarom gelooft Abram naderhand ook dat God zijn zoon Isaak uit de dood zal kunnen opwekken.

Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding (Heb. 11:18-19).

Ook jij hebt Jezus ontvangen, teruggekeerd uit de dood. Met brood en wijn komt Hij naar je toe om je te zegenen. Laat je verrassen!