Gerechtvaardigd door het geloof

U bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.
1 Korintiërs 6:11


Jij bent door God gerechtvaardigd. Wat betekent dat? Simpel gezegd: door Hem goedgekeurd. Goedgekeurd om zijn kind te zijn. Goedgekeurd om in zijn aanwezigheid te leven. Goedgekeurd om zijn erfenis te ontvangen, zijn volle zegen.

Jij bent door geloof gerechtvaardigd. Door geloof! Dat betekent dat je Gods goedkeuring niet kunt verdienen door je goed te gedragen. Je kunt hem ook niet verspillen door je slecht te gedragen. Je ontvangt Gods goedkeuring simpelweg door er ja op te zeggen. Erin te geloven.

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered (Rom. 10:10).

Let op: jij bent niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. God heeft dat over jou uitgesproken. Het gaat Hem er niet in de eerste plaats om dat je precies doet wat goed is, want Hij wil je niet wegen (dan zou je direct afgekeurd worden, Rom. 3:10). Hij wil dat je luistert naar wat Hij van je zegt (want Hij heeft jou dus goedgekeurd, Rom. 3:24). Geloof komt dan ook niet uit jezelf, het komt van buitenaf. Je moet het horen.

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus (Rom. 10:17).

Het geloof dat je door God rechtvaardigd bent verklaard wordt in je opgewekt als je hoort wat Jezus heeft gezegd. ‘Vader, vergeef het hen,’ zei Hij aan het kruis. En toen: ‘Het is volbracht’.

Het geloof dat je gerechtvaardigd bent ontvang je dus van Jezus. Je ontvangt het als je afziet van jezelf en opziet naar Hem. Het is een kwestie van ja zeggen tegen het kruis; wat Jezus voor jou gedaan heeft accepteren, omarmen, koesteren.

Tip – Dank God dat je bent goedgekeurd voor zijn volle zegen!