Gelukkig in ellende

En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we onszelf gelukkig.
Romeinen 5:2b

God bewijst zijn genade juist in moeilijke momenten. Die kunnen bij jou het vertrouwen versterken dat Hij goed is en zal doen wat Hij zegt. Op het fundament van genade blijf je namelijk hopen op Gods luister, lezen we (Rom. 5:2b).

Genade tilt je in de ellende op tot het niveau van hoop. Paulus beschrijft dat zo: ‘We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en de betrouwbaarheid tot hoop’ (Rom. 5:3-4).

Genade geeft je het geloof dat je zeker mag zijn van Gods liefde, die je eruit zal redden. Daarom vervolgt Paulus: ‘Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is’ (Rom. 5:5).

Daarom kan hij verderop zeggen dat alles zal bijdragen aan het goede (Rom. 8:28b). En dat we in alle ellende glansrijk zullen zegevieren, dankzij Hem die ons heeft liefgehad (Rom. 8:37).

Tegenspoed? God keert die om in nog meer liefde en zegen (Rom. 8:35). Zelfs in de zonde neemt zijn genade toe (Rom. 5:20). Hij zet onze wereld compleet op z’n kop, zodat we ons blijven verbazen over zijn grootheid en liefde en steeds meer tot Hem aangetrokken worden.