Zo kun je elkaar liefhebben

Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
1 Johannes 3:23


De eerste vrucht van genade is liefde. Want als God genade heeft voor jou, heeft Hij dat ook voor de ander. Genade zet de liefde in werking. Als ík genade ontvang (Gods onverdiende gunst) in plaats van veroordeling (Gods straf op de zonde), kom jij ook in aanmerking om genade te ontvangen in plaats van veroordeling. Wie ben ik dan om jou nog te verwerpen?

De wet leidt tot veroordeling. Je kunt elkaar gemakkelijk beschuldigen met de wet in de hand, want iedereen zondigt wel. Maar Jezus heeft alle schuld op zich genomen, zodat onze onderlinge verhoudingen totaal anders zijn komen te liggen.

‘Hij heeft de wet met zijn geboden buiten werking gesteld. Zo bracht hij vrede’ (Ef. 2:15).

Nu de wet niet meer werkt (nu er geen veroordeling meer is), kunnen we rustig kijken wat de wet nu eigenlijk echt bedoelt. ‘De hele wet is vervuld in één uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf’ (Gal. 5:14).

Waar geen reden meer bestaat om elkaar te beschuldigen en te veroordelen, blijft alleen nog de liefde over. Zag ik kerken maar opbloeien op dit fundament van genade!

Maar je kunt natuurlijk altijd zelf beginnen …

Tip – Blijf je onderscheiden met Gods genade.