Genade achtervolgt je

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God.
Psalm 146:5


Als Jakob als gastarbeider zeven jaar bij zijn oom Laban in Paddan-Aram heeft gewerkt, krijgt hij Lea als dank, een lelijke vrouw met fletse ogen (Gen. 29:17). Zo gaat dat als je op eigen houtje te werk gaat, in eigen kracht: dat valt altijd tegen.

Maar daarna krijgt hij binnen een week Rachel, het meisje waar hij smoorverliefd op is (Gen. 29:28). Want zo gaat dat bij God als je er niet voor werkt: dan valt het mooiste je toe. Van genade kun je pas echt genieten.

De betekenis van de naam Lea is verbonden met een werkdier: ‘koe’. De naam Rachel met een offerdier: ‘ooi’. De eerste is verbonden met de aarde, de tweede met de hemel.

Jakob krijgt tien zoons, allemaal van Lea en een paar slavinnen, allemaal door eigen inspanning. Maar die tien zullen geen voorbeeldige knapen zijn.

Het zit in de familie: Abraham probeerde God ook al een handje te helpen door een zoon te verwekken in eigen kracht. Dat leverde Ismaël op, een ‘koppige ezel’, die niet veel vreugde bracht. In tegenstelling tot Isaak (‘hij lacht’), die werd geboren door Gods genade.

Dezelfde genade achtervolgt ook Jakob. Let maar op. Ruth kan geen kinderen krijgen, totdat God ingrijpt en een wonder doet. Zo komt er een wonderkind ter wereld. Rachel noemt hem Jozef, ‘God vermeerdert’ (Gen. 30:22-24).

Rachel verwacht namelijk nog een wonder van God. ‘Ik hoop dat de HEER mij er nog een zoon bij geeft’ (Gen. 30:34). En dat wordt Benjamin. Zijn naam betekent ‘gelukskind’.

Zo vermeerdert God Jakobs geluk.

Tip – Je kunt je erin oefenen om je meer bewust te worden van Gods genade: vertel het door wanneer je onverwacht verrast wordt met goede dingen waar je niks voor deed.