Genade geneest het huwelijk

Ik heb je slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal ik je weer ontvangen.
Jesaja 54:7


God kan meevoelen met huwelijken die door een scheidingsdrama gaan. Hij ging er zelf doorheen toen Hij scheidde van Israël.

Door heel het Oude Testament kun je Gods worsteling volgen met zijn ontrouwe geliefde (Deu. 32, Jes. 54, Jer. 2,3,31, Ez. 16, Hos. 1,2). Uiteindelijk loopt het uit op een scheiding (dat lees je bijvoorbeeld in Jeremia 3).

Juist omdat Hij zelf moest scheiden, haat God de echtscheiding (Mal. 2:16). Maar Hij komt ook met een oplossing.

God kon zijn scheiding maar op één manier ongedaan maken. Door te sterven kon Hij opnieuw trouwen. Jezus, die als bruidegom van zijn bruid gescheiden werd door te sterven (Luc. 5:35), sloot een nieuw huwelijksverbond (Rom. 7:1-6).  

Jezus stierf om opnieuw te kunnen trouwen. Nu niet alleen met Israël, maar met alle volken. Iedereen die met Hem sterft, wordt met Hem verbonden in dit nieuwe huwelijksgeluk (Hos. 6:2).

Het geheim van een gelukkig huwelijk zit hem in dat sterven. Het huwelijk kan een glorieuze wending nemen als de partners bereid zijn te sterven voor elkaar. Genade geneest het huwelijk. De weg die Jezus ging, garandeert een gelukkig huwelijksleven.

‘Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven’ (Ef. 5:25).