Genade maakt van het huwelijk een drie-eenheid

U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg (1 Pet. 3:7).

Het geheim van een gelukkig huwelijksleven ligt ongetwijfeld besloten in Gods genade. Is je dagelijkse omgang met elkaar doordrenkt van zijn genade, dan zal Gods zegen vrijuit kunnen doorwerken.

Genade versterkt het huwelijksleven. In het huwelijk deel je samen in dezelfde genade (de onverdiende gunst die God geeft). Omdat het nieuwe leven, vol van die genade, in twee levens die sterk op elkaar betrokken zijn dubbel tot uitdrukking komt, is er sprake van een extra kwaliteit van genade, die de twee afzonderlijke levens niet zouden kennen.

‘Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken’ (Pre. 4:12b).

Als je de genade van God deelt met je levenspartner, betekent dit dat God je in het huwelijk een dubbele portie genade geeft. In Gods koninkrijk staat delen namelijk gelijk aan vermenigvuldigen: wat je deelt met de ander, vermenigvuldigt zich (Luc. 6:38).

De meerwaarde van die twee-eenheid wordt vooral zichtbaar in het gebed. De genade die je met elkaar deelt, stimuleert je weg naar God. De wisselwerking onderling vergroot het zicht op Hem, versterkt de verwachting dat Hij zal doen wat Hij belooft, verdiept je ontzag en aanbidding.

Tegelijkertijd neemt je huwelijksgeluk toe.