Ontzag vermeerdert zegen

Dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is.
Spreuken 2:5


Ontzag voor God is vertrouwen op Jezus. Als je leeft op het fundament van genade, weet je dat je in Hem rechtvaardig verklaard bent. Je leeft als een rechtvaardige in de rechtvaardigheid van Jezus. Kijk dan welke zegeningen er naar je toekomen.

In Spreuken kun je lezen wat God allemaal geeft aan iemand die rechtvaardig is (lees: recht geschapen, opnieuw geboren dankzij Jezus). Het zijn zegeningen waar je in Jezus recht op hebt.

Je ontvangt voorspoed. ‘Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild’ (Spr. 2:7).

Op de weg van Jezus wordt jouw levensweg beschermd. ‘Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn’ (Spr. 2:8).

Richt je je op Jezus, dan zul je het juiste spoor volgen, waar je ook gaat. ‘Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor’ (Spr. 8:9).

Je zult onderweg nooit wijsheid tekortkomen. Jezus is jouw wijsheid, want Hij doordrenkt jouw geest met zijn Geest. ‘Want wijsheid zal je geest doordringen, je koestert je in kennis’ (Spr. 2:10).

Enne, mannen: ook vrouwen zijn geen verleiding meer als je verzadigd wordt met Gods zegen.  ‘En inzicht houdt de wacht om je te beschermen tegen een lichtzinnige vrouw’ (Spr. 2:16).

Ha, wat een leven! ‘Want wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der levenden’ (Spr. 2:21).