God reageert op geloof

Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?
Galaten 3:5


Wanneer kan God je zegenen? God reageert op geloof, niet op goed gedrag. Hij zoekt naar mensen die naar Hem luisteren en Hem vertrouwen. Hij geeft zijn Geest en zijn wonderkracht als je je hecht aan zijn genade, niet als je krampachtig probeert zo goed mogelijk je best te doen om iets van Hem gedaan te krijgen.

Abraham werd een vriend van God genoemd. Niet omdat hij de wet naleefde – die was er nog niet eens –, maar omdat hij graag Gods invloed accepteerde. Zijn hart was bij God.

‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd’ (Jak. 2:23).

Waarom Gods vriend? Abraham vertrouwde op God. Hij verlangde naar de vervulling van Gods beloften. Daarom ging hij op weg. Gehoorzaam? Jazeker. Met een perfect gedrag? Nou nee. Je kunt het tenminste niet netjes noemen als je je vrouw uitleent aan een concurrent. Maar toch!

Abrahams rechtvaardigheid stoelde niet op zijn goede gedrag, maar op zijn vertrouwen. Geloof was zijn goede daad waardoor God hem kon belonen. Abraham geloofde in Gods genade. Die genade brengt je in een vertrouwelijke omgang met de Vader. Je bent niet meer bang voor veroordeling. Er is nu vrij verkeer voor Gods Geest. Die geeft goddelijke kracht – en dat zul je merken!