Genade sluit iedereen in

‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’
Matteüs 18:20

Het avondmaal is een wonderlijke instelling. Zo simpel: brood en wijn die je samen nuttigt. Maar ook zo krachtig: omdat je samen verbonden bent met Jezus.

Maar waarom heeft God eigenlijk aan eten gedacht?
Door te eten kwam indertijd de zonde ons leven binnen (Gen. 3:6). Dus door te eten komt nu de redding ons leven binnen (Joh. 6:51).

En hoe vaak doe je het dan?
Het pesachmaal werd door God ingesteld als een eeuwigdurend feest (Ex. 12:13). Jezus zegt dan ook: ‘Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken’ (Luc. 22:19). Telkens opnieuw, dus. Vandaar dat de eerste gemeente dagelijks bij elkaar kwam (Hand. 2:46).

Waar vier je het avondmaal?
Overal waar de gemeente bij elkaar komt. Elke dag braken de mensen uit de eerste gemeente het brood bij elkaar thuis (Hand. 2:46).

Met hoeveel?
Jezus zegt dat waar twee of drie samenkomen, Hij erbij zal zijn (Mat. 18:20).Toen Hij bij twee van zijn discipelen in Emmaüs te gast was, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het hun (Luc. 24:30).

Voor wie is het bedoeld?
Het avondmaal is een genademiddel om iedereen die naar Jezus verlangt te zegenen. En omdat genade niemand uitsluit, mag iedereen meedoen. Want toen het zo ver was, ging Jezus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Met al die mannen, die voor Hem weg zouden rennen. Ook met Petrus, die Hem in het openbaar zou verloochenen. En zelfs met Judas, die Hem zou verraden (Luc. 22:14, Joh. 13:26).

Waarom vieren veel christenen eigenlijk zo weinig avondmaal?
Ja, waarom eigenlijk?

Tip – Vier eens met een paar vrienden avondmaal tijdens een gezellige maaltijd.