35 Hoe genade werkt in het huwelijk

Het huwelijk is leuk. Huweleuk! Wij geloven dat een huwelijk twee mensen gelukkiger kan maken. Krachtiger ook. En zelfs jonger en vitaler. We geloven dat dit mogelijk is als echtparen weten hoe ze zich hecht kunnen verbinden met elkaar. Doen ze dat, dan wordt hun huwelijk intiem, spannend en sprankelend. Man en vrouw voelen zich gezegend, en dat heeft invloed op hun kinderen en zelfs op de hele samenleving.

goed planSamen gelukkig
Het huwelijk voorziet in een belangrijke levensbehoefte als je elkaar kunt vertellen dat je het waard bent om van te houden. Dan ben je veilig verbonden met elkaar en kun je samen elke uitdaging aan. Als je ten minste met z’n tweeën op een stevig fundament staat.
Marian en ik hebben jammer genoeg van dichtbij het tegenovergestelde gezien. We komen allebei uit een gebroken gezin. Maar dat heeft ons wel gemotiveerd om uit te zoeken hoe het anders kan. We hebben ontdekt hoe je een leven lang samen gelukkig kunt zijn. We zetten ons er met hart en ziel voor in om dat geheim door te geven. Want het bestaat: een gelukkig huwelijk.

Het huwelijk is een levend bouwwerk, dat zowel veiligheid als avontuur kan bieden – als het op het juiste fundament gebouwd en onderhouden wordt. We hebben het over het fundament van genade. Genade komt van God. Genade vergeeft en gunt de ander het allerbeste. Het borgt zodoende het geluk in relaties. De grote vraag in elk huwelijk is dan ook: ligt dat fundament er wel?

In dit artikel willen Marian en ik je enkele fundamentele gedachten over het huwelijk op dit fundament van genade meegeven.

Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap (en dus ook ons huwelijk!) kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. (Handelingen 20:32)

Jullie zijn een plaatje
Probeer je eens een voorstelling te maken van je relatie. Welk beeld heb je van jullie samen?
Denk je eens in dat jullie elkaar innig omhelzen. Jullie kijken elkaar in de ogen en gaan helemaal in elkaar op …
Heb je het plaatje voor je? Kun je je er iets van lichaamswarmte bij voorstellen? Hoor je in gedachten de ademhaling van je partner? Voel je het haar van je lief kriebelen? Mooi zo. Vasthouden dat beeld.
Probeer je nu eens voor te stellen wat er om jullie heen gebeurt. Zie je vredige beelden rondom jullie? Een tropisch strand met rollende golven, bijvoorbeeld? Een terrasje in de subtropische schaduw? Een warme kamer die geurt naar houtvuur misschien? Blije mensen die jullie toelachen?

Zo’n voorstelling is natuurlijk lang niet altijd de werkelijkheid. Ook al ben je liefdevol met elkaar verbonden, de omstandigheden kunnen soms knap lastig zijn. Stel je maar eens voor dat je samen in een storm staat. Of op een plein vol terreur. Of in een kamer tussen mensen die elkaar de huid vol schelden. Voelen jullie je nu nog steeds fijn in die omhelzing?
Het kan ook zijn dat die intieme omarming niet jullie eigen werkelijkheid weergeeft. Misschien begrijpen jullie elkaar niet meer. Is het samenzijn een taaie opgave. Dreigen jullie elkaar te verliezen.
Om allerlei redenen kan de klad in het mooie plaatje komen en zelfs verloren dreigen te gaan …

De huwelijksomhelzing
Maar laten we het nog eens opnieuw proberen. Het mooie plaatje was namelijk nog niet af. Kijk nog eens mee. Denk je weer in dat jullie elkaar innig omhelzen. Elkaar diep in de ogen kijken. Helemaal in elkaar opgaan …
Stel je nu voor dat er ook nog armen om jullie beiden heengeslagen zijn. Sterke armen, die jullie vasthouden. Door die omarming voelen jullie je veilig. Ingesloten in een sterkere liefde. Bevestigd als twee-eenheid.
Nu maakt het niet uit wat er om jullie heen gebeurt. Je bent ook niet bang dat je elkaar kwijt zult raken. Jullie voelen je veilig. Er is een sterkere band dan jullie zelf zouden kunnen smeden. Een gloed die jullie samen verwarmt.
Heb je het plaatje? Merk je wat er met jullie gebeurt? Wonderlijk, hoe je je kunt ontspannen in elkaars bijzijn, elkaar in de ogen kunt blijven kijken en van elkaar kunt blijven genieten. Zelfs als je elkaar even niet begrijpt, of niet bij elkaar bent, voel je die armen nog steeds om je heen. Al gaat een van jullie op z’n kop staan, je blijft met elkaar verbonden. Hoe gek ook, of hoe lastig – toch samen één.

Dit plaatje kan niet stuk. Het is de realiteit van Gods aanwezigheid in jullie huwelijk. In zijn ogen zijn jullie kanjers, allebei. Zijn liefde voor jullie beiden apart is sterker dan jullie liefde voor jezelf of voor elkaar. En ook zijn liefde voor jullie samen. Hij heeft zijn armen om jullie beiden heengeslagen. Zo omhelst Hij jullie en jullie huwelijk. Dat is de hemelse werkelijkheid van een hemels huwelijk. Het echte plaatje. De hemels huwelijk hug.
Hou vast, dit beeld!

Je hebt elkaar nodig
Vroeg of laat kom je in je huwelijk voor vragen te staan die je samen moet beantwoorden. Wat is liefde? Wat heb je aan elkaar? Wat mag je van elkaar en van God in je huwelijk verwachten?
Relaties zijn kwetsbaar. Soms is het moeilijk om te blijven erkennen dat je elkaar nodig hebt. En dat je afhankelijk van elkaar wilt blijven. Maar alleen dan wordt je diepste verlangen vervuld. Ieder mens wil namelijk weten of hij of zij er mag zijn. Je wilt weten dat je bestaat – sterker nog, dat je gewild en geliefd en goed genoeg bent. En dat niet even, voor een moment, maar altijd. Je verlangt naar iemand die je bevestigt en altijd bij je zal blijven in een intieme relatie. Daarom kan het huwelijk zoveel vervulling geven.

Er zijn voor elkaar, dat is volgens Marian en mij de mooiste betekenis van het huwelijk.
Dat kan soms zonder woorden. Ik herinner me een ouder echtpaar dat een prachtige tuin had. Hij was dan ook tuinarchitect. Hij vertelde: ‘We gaan regelmatig in de serre naar buiten zitten kijken, mijn vrouw en ik. We hoeven dan niks tegen elkaar te zeggen. Maar we zien hetzelfde en weten precies van elkaar waarvan we genieten. Ik voel hoe mijn vrouw haar adem inhoudt als er een winterkoninkje voorbij wipt en ik kan raden dat ze grote ogen opzet als er een egeltje onder de berg bladeren tevoorschijn komt.’

Respect en liefde
Hoe ben je samen? Hoe zie je elkaar? Man en vrouw hebben niet allebei hetzelfde nodig in hun huwelijk. Ze zijn anders, ze vullen elkaar aan, want ze zijn elkaar tot hulp gegeven.
De man heeft respect van zijn vrouw nodig. Hij moet geen vrouw die zijn gedrag wil veranderen en hem wil opvoeden, maar een levensgezel die hem bevestigt. Hij wil haar waardering en erkenning.
Een man kan het redelijk lang uithouden zonder liefde, maar als hij niet gewaardeerd en gerespecteerd wordt, zal hij op den duur afhaken. (Een man die vreemd ging zei: ‘Hier word ik beoordeeld, daar bewonderd’.)
Vrouwen weten hoe ze hun man kunnen eren en respecteren, als ze zich laten inspireren door de kerk, die Jezus eert en gezag toekent.

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. (Efeziërs 5:22-23)

De vrouw heeft liefde van haar man nodig. Zij wil geen man die wel even met de juiste oplossing voor haar emoties komt, maar een zielsverwant die haar een luisterend oor geeft. Zij wil zijn aandacht en begrip.
Een vrouw kwijnt weg als ze niet op de eerste plaats staat. (Een vrouw die vreemd ging zei: ‘Hier word ik geduld, daar geliefd’.)
Mannen weten hoe ze hun vrouw kunnen koesteren en liefhebben, als ze zich laten inspireren door Jezus, die de kerk liefheeft en zijn leven voor haar gaf.

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. (Efeziërs 5:25-27)

Geloof in het huwelijk
Heb je net gelezen hoe hoog de Bijbel het huwelijk heeft zitten? Het wordt vergeleken met Christus en de kerk! Het huwelijk is dan ook verreweg de beste uitvinding die ooit werd gedaan. Ga maar na. Als liefde en respect onze eerste levensbehoeften zijn, dan ontdekken twee totaal verschillende mensen in hun huwelijk dat ze dat ook echt aan elkaar kunnen geven. Daarmee brengen ze elkaar tot bloei. Ze voelen zich verbonden, hebben samen plezier, geven elkaar betekenis. Ze vinden voldoening in hun bestemming en willen samen oud worden. Dat maakt hen sterk in moeilijke omstandigheden, voorspoedig in hun werk, aangenaam in de omgang met anderen. Die invloed verandert niet alleen henzelf, maar ook hun gezin en zelfs hun omgeving. Daarom geloven Marian en ik in het huwelijk.

 • Wij geloven dat het huwelijk bedoeld is om twee mensen sterk en gelukkig te maken.
 • Wij geloven dat de relatie tussen Jezus en de gemeente het ideale rolmodel is voor elk huwelijk en alles te bieden heeft wat een echtpaar nodig heeft.
 • Wij geloven dat elke stukgelopen relatie door Jezus hersteld kan worden en dat Hij in elke mislukking hoop kan geven op een nieuw begin.
 • Wij geloven dat het geluk van de ouders in hun huwelijk bepalend is voor het geluk van hun kinderen, nu en voor de rest van hun leven.
 • Wij geloven dat gezonde, genadevolle huwelijken een genezende invloed uitoefenen op een wereld vol verdeeldheid, uitsluiting en geweld en daarom van beslissende betekenis zijn voor de toekomst van heel onze samenleving.

Dit geloof in het huwelijk hebben we ontvangen van God. We hebben de betekenis en de kracht gezien die Hij aan het huwelijk kan geven.

Het begon met de God van relaties
Huwelijken brengen meestal ook weer nieuwe huwelijken voort. Als je het goed bekijkt hebben alle mensen hun bestaan aan deze uitvinding te danken …
Maar wie heeft dat zo bedacht? Naar wie kunnen we luisteren om de betekenis van het huwelijk goed te doorgronden?
Wil je het huwelijk begrijpen, dan moet je bij God zijn. Het huwelijk is uit Hem voortgekomen. Hij heeft het zo gewild. Hij is namelijk de God van relaties.
De Here God is in de eerste plaats een relatie in zichzelf. Hij is Vader, Zoon en Geest. Hij is als drie-eenheid één in wezen en daarom innig verbonden met zichzelf. Dat zie je in Genesis 1 bij de schepping, als God spreekt en zijn Woord zijn Geest in beweging zet. En ook weer in het bijbelboek Johannes, waarin Jezus wordt geïntroduceerd als dat Woord.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1)

Jezus was als het Woord dus bij God. Je kunt ook lezen ‘het Woord was van aangezicht tot aangezicht bij God’. Ze keken elkaar aan. Vader, Zoon en Geest waren op elkaar betrokken. Innig samen. Verbonden in liefde.
Maar God zocht als drie-eenheid ook relaties buiten zichzelf. Want zo is Hij dus, de God van relaties. Hij wilde als Vader kinderen. Daarom schiep Hij de mens. Als zijn evenbeeld moest die zijn. Vanwege zijn vaderschap. Om de relatie. Zo had Hij dat tegen zichzelf gezegd.

‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn.’ (Genesis 1:26)

Jullie als twee-eenheid in de drie-eenheid
Om op God te lijken moest de mens ook weer relationeel zijn, net als Hij. Dus schiep Hij de mens als man en vrouw.

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. (Genesis 1:27)

Daar heb je het huwelijk dus, gelijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Binnen de Goddelijke drie-eenheid werd de mens geschapen als een twee-eenheid. Als man en vrouw. Om elkaar aan te kijken. Op elkaar betrokken te zijn. Innig verbonden. Want zo zouden ze Gods evenbeeld zijn, van aangezicht tot aangezicht bij elkaar, en met Gods Geest in hen zelfs een drie-eenheid. En zo zou God ze zegenen. Zo zou Hij elk huwelijk zegenen. Want zo is God, dat was het eerste wat Hij deed: hun huwelijk zegenen.

Hij zegende hen. (Genesis 1:28)

Zoals God het had geschapen, man en vrouw, het eerste huwelijk, in zijn omarming en vol van zijn Geest, zo was het goed. Ja, alles wat uit dit eerste huwelijk zou voortkomen zou goed en gezegend zijn. Heel goed en heel gezegend zelfs. Geen twijfel mogelijk, omdat God hen zo had gekwalificeerd. Zo had Hij het gezegd. Zo wilde Hij het.

God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. (Genesis 1:31)

Oordeel verpest het
Helaas gaat het mis met dat eerste huwelijk. God had wel gesproken, maar man en vrouw trekken Gods woord in twijfel dat ze als Gods evenbeeld zijn en dat dit heel goed is. Ze worden door Satan verleid om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad.
Als je van die boom eet, ga je anders naar elkaar kijken. Satans invloed trekt wat God gezegd had in twijfel. Zijn we wel Gods evenbeeld samen? Zijn we wel zo goed? Of zit er kwaad in ons? Wie is er goed, wie beter, wie de beste? En wie is er slecht? Vanaf dat moment kijken man en vrouw anders naar God, naar de wereld om hen heen, naar zichzelf en elkaar.

Toen gingen hun beiden de ogen open. (Genesis 3:7)

Man en vrouw kijken nu rond met ogen die voortdurend afwegen wat goed en wat kwaad is. Daarom gaan ze Gods goedheid betwijfelen. Is het wel zo goed wat Hij gezegd heeft? Ze gaan elkaar ook wegen in goed en kwaad. Ben jij wel te vertrouwen? En zichzelf. Kan ik mezelf vertrouwen? Ze gaan elkaars hart betwijfelen. Er sluipt veroordeling in hun relatie. Schaamte over zichzelf. Schuldbesef. Angst om er niet te mogen zijn. Dat schept afstand. Ze verstoppen zich voor God en voor elkaar.
Maar alles zonder God is zonde …

Toch blijft God hen opzoeken. Zo is Hij. Hij wil geen veroordeling. Wel wijst Hij man en vrouw op de consequenties van hun keuze. Met hun kennis van goed en kwaad zal de dood zijn intrede doen. Veroordeling veroorzaakt namelijk altijd pijn en leidt uiteindelijk tot de dood.
Ooit was alles goed tussen God en zijn evenbeeld, man en vrouw; goed, zoals God het gezegd had. Helaas ging het paradijs verloren voor de mens. Gods Geest kon niet altijd bij hen blijven. De innige omhelzing van de drie-eenheid met de twee-eenheid was losgeraakt. Relaties werden moeizaam en liepen zelfs uit op geweld. Man en vrouw kwamen tegenover elkaar te staan en zouden elkaar tekortdoen.
Het huwelijk tussen man en vrouw bleef bestaan, ook buiten het paradijs. Maar er was wel oordeel in geslopen.
Tot op de dag van vandaag lijdt elk huwelijk aan dat oordelen van elkaar in goed en kwaad. Een kritische blik en een achterdochtig hart ondermijnen de eenheid. Kinderen lijden daaronder, de hele maatschappij gaat eronder gebukt.
Zou het ook anders kunnen? Is er toch nog hoop voor het huwelijk?

Jezus nam elk oordeel weg
Ja, er is hoop voor elk huwelijk: Jezus, de hoop op goddelijke luister, ook in ons huwelijk. Jezus maakte zich los uit de drie-eenheid om zich als mens met ons te verbinden. Ook met onze twee-eenheid. Hij laat zien hoe goed God is en hoe het weer goed kan komen met de mens, met man en vrouw.

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. (Johannes 1:14)

Jezus heeft elke veroordeling op zich genomen, zodat we elkaar niet langer nog hoeven te veroordelen. Hij schenkt ons nieuwe ogen waarmee we naar elkaar kijken. We kijken met Gods ogen naar elkaar, met ogen die ons als goede mensen zien (we zijn gerechtvaardigd door Jezus, zegt de Bijbel). Het zijn de ogen van Gods Geest waarmee we naar elkaar kijken. Jezus heeft ervoor gezorgd dat Gods Geest in ons kwam wonen, die ons bevestigt als Gods kinderen. Hij heeft ons teruggeleid in de omhelzing van de drie-eenheid. De heerlijke volheid die Jezus zelf aan de Vader ontleende heeft Hij aan ons doorgegeven. Die genade heeft Hij in ons huwelijk gebracht!

Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade. (Johannes 1:17)

Geen schuld, schaamte of angst meer
Jezus Christus nam zelf onze zonden en veroordeling op zich toen Hij in onze plaats stierf aan een kruis. Daarmee heeft Hij ons bevrijd uit alle schuld, schaamte en angst voor veroordeling. Hij nam als het ware de boom van kennis van goed en kwaad waar we maar van bleven eten weg en plaatste de boom die leven geeft terug. We kunnen nu eten van Hem. Zijn invloed bepaalt voortaan onze kijk op onszelf en elkaar, ook binnen het huwelijk, juist binnen het huwelijk. God betwijfelt ons hart niet, daarom hoeven we het hart van onszelf of de ander ook niet meer te betwijfelen.

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. (Romeinen 8:1)

Kun je je voorstellen wat voor uitwerking dit geloof in Jezus op je huwelijk heeft? Jullie zonden zijn vergeven. Er is dus geen veroordeling meer in je omgang met je partner. Je hoeft elkaar daarom ook niet meer te beoordelen op goed of kwaad. Er is geen enkele reden om je nog te schamen voor je zwakke kanten, je tekorten, pijn en moeiten. Het is ook niet nodig dat je nog schrikt van de ander. Je wordt nergens op afgerekend. Je kunt kwetsbaar zijn, omdat Gods genade daarin aanwezig is. Hij verandert je en je partner, daar mag je op rekenen, omdat zijn Geest Gods wil in jullie beiden uitwerkt. Dankzij Jezus kun je elkaar onbevangen en van harte omhelzen en liefhebben.

Jezus heeft alles wat zou kunnen leiden tot veroordeling op zich genomen en staat met zijn genade voor jullie beiden in. Je bent dankzij Hem geliefd en goedgekeurd door God en zo mag je dan ook naar elkaar kijken. Je hoeft niet meer van elkaar weg te kijken. Nee, je mag elkaar juist met liefde en respect aankijken.
Wat zien jullie voortaan in elkaar? Wat onze hemelse Vader dankzij Jezus in zijn kinderen ziet. Stralende geliefden. Zet de bril van Jezus op en zie het zelf!

Jezus’ gebed voor elk huwelijk
Man en vrouw innig verbonden, zo’n eenheid heeft God van begin af aan voor ogen gestaan. En Hij heeft er nog steeds geloof in! Zelfs als het grondig mis is gegaan in je relatie, blijft Hij erin geloven. Als Jezus bidt om eenheid onder zijn volgelingen, bidt Hij ook voor elk huwelijk.

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.’ (Johannes 17:21-23)

Dit gebed is (net als alle andere gebeden van Jezus) verhoord toen Hij alles had volbracht aan het kruis. Omdat je zonden vergeven zijn, kan God de Vader je zien als zijn geliefde kind. Dat geldt ook voor je partner. Geloof je dat, dan ben je samen één in Hem, één in zijn omhelzing. Je zult de glorie die Jezus als Gods Zoon ontleent aan onze eeuwige Vader in je dagelijks leven opvangen en weerspiegelen in je relatie.
In Jezus’ bijzijn krijgt veroordeling geen kans meer, ook niet in het huwelijk. Dat is het begin van elk herstel. Jullie zullen elkaars hart niet langer betwijfelen. Integendeel, jullie huwelijk wordt een avontuur waarin je steeds meer gaat ontdekken wat liefde is.

Samen doen
Omhels elkaar minstens twintig seconden. Die omhelzing kun je meerdere keren per dag herhalen. Je voelt je er allebei beter bij. Want wist je dat een stevige omhelzing de band die je met elkaar hebt aanzienlijk versterkt? Je lichaam reageert daar positief op. Het geeft je een plezierig gevoel. Dat komt omdat je lichaam tijdens de omhelzing serotonine aanmaakt. Dat hormoon geeft je een geluksgevoel en energie. Het bevordert zelfs je gezondheid.

Ken je het hemelse huwelijksgeheim?
Jullie huwelijk is dus hemels! Niet alleen vanwege de intimiteit, de blijdschap, de geborgenheid en het avontuur, maar vooral ook omdat de hemel erbij betrokken is. De hemel, ja! Maak je dus niet al te druk om allerlei aardse toestanden. Jullie worden vanuit de hemel gezegend!

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. (Efeziërs 1:3)

Ik heb heel wat huwelijken ingezegend. Dat is altijd weer een voorrecht om te doen.
In de eerste plaats omdat ik deelgenoot ben van een intiem moment. Ik mag het moedige besluit van twee geliefden om zich afhankelijk van elkaar te maken bevestigen.
Het is ook een openbaar moment. Ouders en familieleden, vrienden, kennissen en gemeenteleden hebben allemaal naar deze dag toegeleefd, omdat de meeste van hen een speciale band met het bruidspaar hebben. Nu mag ik alle genodigden en gasten getuige maken van de beloften van die twee om de rest van hun leven samen verder te gaan.
Een huwelijksinzegening is ook best wel een spannend moment. Twee geliefden zeggen ja tegen elkaar, zonder te weten wat hen te wachten staat. Ik weet dat ook niet, maar ik weet wel dat ik geloof en hoop mag uitspreken, omdat God ook zijn ja-woord geeft.

Je zegt ja tegen de hemel op aarde
Nadat het bruidspaar elkaar trouw heeft beloofd door ja tegen elkaar te zeggen, volgt het hoogtepunt van de dag. Ze hebben namelijk ook ja tegen God gezegd. Daar reageert Hij vanuit de hemel op. Als ik als vertegenwoordiger van de kerk mijn handen op hun hoofden leg, geloof ik dat de woorden die ik namens God uitspreek de rest van hun leven van invloed zullen zijn in hun huwelijk. Zo zegen ik hen.

Zegenen is de hemel op aarde brengen. Er zit een hemelse dimensie in elk gezegend huwelijk. Dat weten we van Paulus. Hij heeft in de hemel rondgekeken. Hij werd daarin opgetrokken. Of het in zijn lichaam was of niet, daar had hij geen idee van, maar het was een heftige ervaring. Hij zag daar onuitsprekelijke dingen, schrijft hij. Hij noemt het geheimenissen. Het mysterie dat hij daar zag moest hij onthullen en doorgeven. Wat hem zo aangreep en wat hij voortaan met passie zou doorgeven was dat wij allemaal mogen delen in de luister van Jezus. In zijn hemelse heerlijkheid. Nu al. En dat geheim, dat mysterie beleef je vooral in het huwelijk.

Je ontvangt de glorie van Jezus
De heerlijkheid die Jezus ontleent aan de liefde die de Vader voor Hem heeft, is werkzaam in de kerk die in Jezus gelooft. En dus ook in jou en mij. Zie je Jezus als Gods geliefde Zoon, dan vang je zijn luister op. Zijn glorie vervult je als je weet hoe geliefd ook jij bent, hoe gewild ook, hoe bevoorrecht. En niet alleen jou, maar iedereen die Jezus liefheeft. Dat zal je onderlinge relaties bepalen. De kerk die zich concentreert op Jezus en gevoed wordt met Gods liefde en genade zal als een lichaam volstromen van die glorie, schrijft Paulus (Efeziërs 1:15-22, 3:14-21). Je wordt met elkaar verbonden als het lichaam van Jezus op aarde om in die liefde te wandelen. Dat is in het huwelijk net zo.

Het huwelijk is als het ware het vergrootglas van Gods mysterie. God heeft het huwelijk ingesteld ter wille van Jezus en de kerk. God koestert het huwelijk, omdat Hij daarin een afspiegeling ziet van dat grote geheel.
Elk huwelijk is afgeleid van Jezus en zijn bruid. Wat mensen ook van het huwelijk hebben gemaakt, het is onmogelijk om het los te zien van Jezus en zijn gemeente. Want wat voor de kerk geldt, geldt voor het huwelijk. Paulus noemt dit het mega-mysterie van het huwelijk.

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk. (Efeziërs 5:32)

Je ontvangt zegen van hemelse kwaliteit
Het huwelijk kun je de kleinste kerk noemen. Wat voor de kerk geldt, geldt voor het huwelijk. Die twee horen bij elkaar. Zodra een stel in de kerk voor Gods aangezicht is getrouwd, staat het in de hemel bekend als een eenheid. Er wordt daar vanuit gereageerd met zegen.
‘Mag uw wil geschieden, zoals in de hemel ook op aarde’, bad Jezus. Hij leeft op dit moment in de hemel om ons op aarde alles te geven waarvoor Hij gestorven is en opgestaan.
Het gaat om zegeningen van hemelse kwaliteit, die zijn Geest in ons dagelijks bestaan beschikbaar stelt. Jezus wil zijn glorie met ons delen tot we er vol van zijn. Met zijn bevestiging hoe geliefd we zijn. Hoe goed in Gods ogen. Hoe gezegend in alle facetten van ons leven. Daarom is de hemel betrokken bij jouw huwelijk. Daarom schakelt God zijn engelen in om jou, je levenspartner en je kinderen te dienen. Daarom beweegt Hij zijn Geest om jullie te versterken en te verfrissen, van wijsheid te voorzien en van nog meer liefde en respect dan jullie al voor elkaar hadden.

Jullie eenheid wordt voortdurend in de hemel bevestigd, beschermd en geëerd – en dat zullen jullie merken ook. Die hemelse invloed neemt elke angst weg. Het zal de verschillen die er tussen jullie zijn veranderen van problematisch in winst. Het zal jullie helpen om minder te botsen in jullie communicatie, maar juist meer op elkaar afgestemd te zijn. Het zal ervoor zorgen dat jullie je doelen zonder overmatige inspanning zullen bereiken. Dat is de wil van onze Vader in de hemel voor jullie huwelijk op aarde.

Drie keer ja en dan de zegen
1. Als je trouwt zeg je ja tegen elkaar.
2. Als je trouwt zeg je ja tegen God en zijn zegen.
3.
Als je trouwt zeg je ja tegen de gemeente en al haar voorzieningen.

Gods genade is altijd groter
Gods genade komt met zegen. Zie je die niet altijd? Ook al heb je in je huwelijk misschien niet zo’n ideale start gemaakt, of gaat het soms niet lekker met z’n tweeën, God is toch altijd bij jullie betrokken. Dankzij Jezus is zijn zegen voor jullie vrij beschikbaar. Er is geen mislukking of zonde die Hem in de weg staat om jullie een gelukkig huwelijk te bezorgen. Hoe je ook hebt getobd, je kunt bij God altijd opnieuw beginnen. Uit de pijn, moeite en sleur in een nieuw leven stappen. Zijn genade is veel overvloediger dan welke tekortkoming ook. Hij is in je zonden en tekorten juist bij je om je eruit te zegenen.

Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8:32)

Maar die moeite dan? Nou, de hemel staat voor je open, dus wat houdt je tegen om die bij God te brengen en bij Hem te laten? Hij is in staat om elk huwelijk gezond te maken.
Waar het mis ging, mag je God om hulp vragen om opnieuw te beginnen en het voortaan anders te doen.
Ben je ontmoedigd? Heb je vragen? Verwacht Gods bemoediging en raad in de gemeente. Daar spreekt God. Daar zie je hoe Jezus met de gemeente omgaat, wat je mag betrekken op jullie omgang met elkaar. Laat je zegenen en inspireren.
Kom je er toch niet uit, vraag dan gerust om hulp aan mensen bij wie je je veilig voelt.
Wacht niet op elkaar. Neem zelf het initiatief, want jij bent het waard om gezegend te worden, dus ook jullie samen.

Jullie mogen stralen
Er is niets wat God weerhoudt om je te zegenen. Kijk naar Jezus, ook in je huwelijk. Kijk hoe Hij je omarmt met liefde, bevestiging en eer. Hij heeft jou en je partner recht gedaan en dat mag doorwerken in elk facet van je relatie. Jullie mogen ervan stralen. Dank God dus voor zijn voorzieningen en prijs Hem.

Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet,
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
(Jesaja 61:10)

Plezier in seks
Als genade elkaar het beste gunnen betekent, dan geldt dat zeker voor seks. Het door God gezegende huwelijk is niet alleen bedoeld voor de voortplanting, maar kent ook een groot plezier in seksuele verkenning, tederheid, hartstocht en bevrediging.
Man en vrouw zijn er op uit om elkaar te behagen. De man heeft geleerd en is ervan overtuigd dat niet zijn ejaculatie zijn grootste genot is, maar het orgasme dat hij samen met zijn vrouw beleeft. Hij schept daar de juiste omstandigheden voor en geeft haar de tijd, aandacht en romantiek die ze nodig heeft om zich aan hem te geven. De vrouw voelt zich veilig omdat ze ervaart hoe geliefd ze is. Ze weet met haar respect en waardering de aandacht van haar man te wekken en vast te houden. Zo beleven ze samen het hoogtepunt van hun relatie. En ook na een mindere periode in het huwelijksleven blijft voor beiden het samenbrengen van hun verschillen in seks een avontuur dat zich verdiept en verrijkt. Want seks is een taal die je samen blijft ontwikkelen.

Het woord ‘seks’ vind je niet in de Bijbel terug; er wordt het woord ‘kennen’ voor gebruikt. En zo is het ook: seks is de meest verheven en intieme vorm van elkaar kennen. Wat je tijdens seks elkaar in lichaamstaal vertelt en in elkaars ogen leest gaat verder dan alle andere manieren waarop je jezelf te kennen geeft en je levenspartner leert doorgronden.
Je bent met seks niet alleen betrokken op een verrukkelijk lichaam, maar ook op een kostbare persoonlijkheid en zelfs op Gods Geest die in dat lichaam woont. Seks is dan ook een hemelse taal die twee mensen lichamelijk en geestelijk één maakt. En daarom zegent God jullie seks.

Gods verbond
Het huwelijk is een hartsrelatie. Het huwelijksverbond is een bezegeling van die relatie.

‘Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm.’ (Hooglied 8:6)

Het huwelijksverbond ontleent haar geldigheid aan Gods verbond met mensen. God is de God van het verbond. Hij neemt het initiatief en kiest voor zijn verbondspartners. Hij geeft hun zijn woord, zijn naam: Hij zal er zijn!
God is degene die zijn verbond met mensen waar zal maken. Hij schept, verzorgt en beschermt de band. Mensen kunnen alleen maar vertrouwen, erin geloven, er ja op zeggen. Of niet. Dan treedt de wet in werking, die van hen eist. Maar wat ze ook doen, Hij zal zijn trouw bewijzen. Zijn ja is ja, daar staat Hij met alles wat Hij heeft en zelfs met zijn eigen leven voor in.
Kijk je naar Jezus, dan weet je hoeveel het verbond God waard is. Met Jezus heeft Hij een nieuw verbond met ons gesloten, waarbinnen we compleet voldoen, zodra we er op in zijn gegaan.

Gods verbond is bedoeld om duidelijkheid in zijn relatie met mensen te scheppen en vrede, harmonie en orde aan te brengen. Dit verbond, de ‘berith’ in het Hebreeuws, garandeert de ‘shalom’, dat rijke Hebreeuwse woord voor vrede en voorspoed.
Het is met zo’n God niet verwonderlijk dat de Bijbel doordrenkt is van een verbondscultuur. Die zie je dan ook terug in vriendschappen, het familieleven, het publieke domein, het zakendoen, de godsdienst – kortom, in heel het sociale verkeer. En dus ook in het huwelijk.

Het huwelijksverbond
Kijk hoe rijk het bijbelse huwelijksverbond is:

 • Het is gebaseerd op Gods verbond met mensen.
 • Het vraagt om overgave: je maakt jezelf afhankelijk uit liefde.
 • Het is liefde op een hoger plan: het geeft de liefde tussen man en vrouw rechtsgeldigheid.
 • Het onttrekt de liefde tussen man en vrouw (die wel eens zwak kan worden) aan het tijdelijke en vrijblijvende en doet een beroep op trouw, loyaliteit, eerbetoon en onderwerping.
 • Het maakt de liefde tot wat zij is: veilig en intiem dankzij een bindend karakter.
 • Het voorziet in de diepste behoefte van man en vrouw: een verbondenheid die niet meer anders wordt, maar steeds weer bekrachtigd wordt door elkaar seksueel te bevredigen.
 • Het kan, eenmaal gesloten, niet verbroken worden (wel verwaarloosd of ontbonden bij langdurige ontrouw);
 • Het is bij uitstek een uiting van genade: van goedheid, welwillendheid en onverdiende gunst.
 • Het heeft invloed op volgende generaties.
 • Het geeft bescherming, vrede, harmonie en orde in het gezin, de kerk en de samenleving.

Vier je huwelijk
In de Bijbel worden belangrijke verbindingen bezegeld met bloed. Denk aan de besnijdenis, de offerrituelen, het bloed van Jezus. In het bloed zit het leven (Leviticus 17:11). In een bloedverbond geef je je leven aan elkaar. Volgens de grondtekst van de Bijbel wordt een verbond dan ook niet gesloten, maar gesneden. Er vloeit bloed.
In het huwelijk ben je elkaars vlees en bloed. Het bloed dat soms vloeit bij de eerste geslachtsgemeenschap vanwege het scheuren van het maagdenvlies herinnert ons eraan dat het huwelijk een bloedverbond is.

Je mag het huwelijksverbond samen vieren met brood en wijn. Jezus noemt de beker die Hij ons aanreikt het nieuwe verbond in zijn bloed (Lucas 22:20, Matteüs 26:28). Hij schenkt ons zijn bloed (de wijn) en zijn lichaam (het brood), waarmee we één zijn. Geef je elkaar in dat geloof brood en wijn, dan verbind je je met Jezus tot een drie-eenheid. Je ontvangt zijn genade. Zo onderhoud je effectief het fundament van je huwelijk!

Een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. (Prediker 4:12)

Het Bijbelse huwelijk
1. Ongelijke sekse (Genesis 1:27)
2.
Monogaam (Genesis 2:24)
3.
Onverbrekelijk (Matteüs 19:6)
4.
Wederzijdse liefde en respect (Johannes 13:34)
5.
Verschil in verantwoordelijkheid (Efeziërs 5:22-33)
6.
Seks waarmee je elkaar bevredigt (1 Korintiërs 7:3-5)
7.
Samen in Jezus (Johannes 15:4)

Willem en Marian de Vink

Lees ook het artikel: ‘Genade werkt in seks’