36 Hoe genade werkt in seksualiteit

Wat een plezier kun je hebben in seks! Ik bedoel in vrijen met je lief, de liefdesdaad. De bewondering, de spanning, de verwarring ook. Je wilt jezelf geven. Elkaar voelen. Dat verlangen naar elkaar, die aandacht, de aantrekkingskracht – je kunt er enorm van genieten … Hoe zou dat toch komen?

In dit artikel lees je:
• dat God er plezier in heeft dat man en vrouw samen seksuele omgang hebben;
• dat Hooglied een sprankelende lofzang op de liefdesdaad en erotiek is;
• wat intimiteit voor jou en jullie samen in jullie huwelijk kan betekenen;
• wat Gods genade voor effect heeft op jou en jullie geslachtsleven.

omarmen_2Seksualiteit: zéér goed
Als je het vreemd vindt dat we direct met de deur in huis vallen: de Bijbel begint ook meteen over geslachtsverkeer, gelijk op de eerste bladzijde al. Lees maar mee.
‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn’, zegt God in Genesis 1. Hij maakt mensen die op Hem lijken: mannelijk en vrouwelijk, staat er. Die mensenman en mensenvrouw maakt God vruchtbaar, lezen we. Talrijk zullen ze worden; ze zullen de aarde vullen.
Man en vrouw, vruchtbaar en talrijk? Je weet hoe dat zal gaan. Precies: daar heb je geslachtsgemeenschap voor nodig. Direct daar op die eerste bladzijde van de Bijbel lees je dus dat God dit wil. En dat niet alleen. Je leest ook dat Hij er plezier in heeft. Want God vindt het niet zomaar goed, maar zéér goed, staat er!

God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. (Genesis 1:31)

God is dus blij met het geslachtsverkeer tussen twee mensen die Hij aan elkaar gegeven heeft. Wil je weten waarom? Lees verder.

Als Gods evenbeeld
Op de volgende bladzijde doet de Bijbel even een stapje terug in het scheppingsverhaal. Nu kun je lezen hoe God de Heer de mens precies gemaakt heeft en waarom.
Je leest om te beginnen in welke omgeving de eerste mens mag leven. De Here God plaatst hem in een tuin. En je raadt het al: voortplanting is hier nooit ver weg. Als die ene mens met wie God begonnen is van de vrucht van het geboomte geniet, ontdekt hij dat alles wat groeit en bloeit zwanger is van vruchtbaarheid. De bomen dus, de planten, het gewas. En ook de dieren. God brengt de dieren bij de mens, die hij namen mag geven, om hun eigenheid te bevestigen. Hij ziet hoe anders ze zijn. Bizar gewoon, al die gekke wezens. Ze hebben allemaal hun eigen aard, en zijn ook nog eens verschillend als mannetje en vrouwtje, met allemaal hun eigen seksmanieren.

Alles bestaat in paartjes, alles paart. Maar voor zichzelf mist de eerste mens zoiets. Hij mist een ander iemand om van te genieten en compleet mee te zijn. Hij mist een hulp, staat er, een aanvulling, iemand tegenover zich met wie hij kan beleven wat het is om helemaal mens te zijn. Dus doolt hij als een eenzame ziel rond tussen al die wulpse en krolse dieren.
God wil daar wat aan doen, want Hij ziet ook wel dat het niet goed is dat de mens alleen is, lezen we. Het is niet goed, omdat de mens Gods evenbeeld zou moeten zijn. En God is bijzonder relationeel. Dus brengt God de mens in een diepe slaap, zodat die Hem niet voor de voeten kan lopen als Hij iemand anders uit hem maakt. Het klinkt misschien niet zo sexy, maar God gebruikt daarvoor een rib van de mens. Maar daar zit wel een bijzondere betekenis achter. Rib in het Hebreeuws is tzèla. Dat woord betekent ook zij. God maakt één zijde van Adam los, om die aan hem terug te geven. Zonder zijn vrouw is de man incompleet. En vice versa.

Man en Mannin
Als de man weer wakker wordt, is niets meer hetzelfde. Zodra hij die prachtige persoon tegenover zich ziet, staat hij in lichterlaaie. Kijk: daar is iemand als zijn gelijke, maar toch ook anders, aantrekkelijk en mysterieus …

Een vrouw!

De man is zo verrukt dat hij spontaan begint te juichen. Hij kan niet veel woorden vinden om zijn verrukking te uiten en romantisch klinkt het voor geen meter, maar we begrijpen wat hij bedoelt als hij roept: ‘Dit is nu been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees!’ En als hij tot bedaren gekomen is, verzint hij een naam voor haar. Lekker origineel: hij noemt haar Mannin, zodat hij een echte man kan zijn.

Grappig, dit verhaal? Misschien. Maar vooral ook veelzeggend. Langzaam maar zeker wordt duidelijk hoe een mens het evenbeeld van God kan zijn. De man als man, de vrouw als vrouw, twee unieke identiteiten als één lichaam samen.
God is de God van relaties. Hij is een relatie in zichzelf, als Vader, Zoon en Geest. Maar Hij wil ook iemand tegenover zich in wie Hij zichzelf kan herkennen.
‘Laat Ons mensen maken naar Ons evenbeeld’, had Hij gezegd. Dat is de mens. Die kan echter pas iemand zijn zoals God is, als hij zelf ook een relationeel wezen is, als hij dus samen is met iemand anders, als de ander hem compleet maakt. Pas dankzij de ander wordt hij zichzelf. Iemand moet hem bevestigen. Dus krijgt hij de vrouw om zich mee te verenigen.
In de twee-eenheid van man en vrouw wordt de drie-eenheid van God weerspiegeld. Dat is de reden waarom God plezier heeft in die twee en ook in hun intimiteit.

Gods programma
Maar het verhaal is nog niet uit. Integendeel, nu begint het pas. Het is een romantisch begin, klein, intiem en discreet beschreven, maar met grote gevolgen.
Gelijk wordt er uitgezoomd naar alle huwelijken die zullen volgen en naar elke seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.
Hoor Gods programma voor elk huwelijk.

Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt (Genesis 2:24).

Hier wordt Gods plan voor alle mensen in alle tijden geproclameerd. Het is goed als een man de oerverbinding met zijn ouders achter zich laat en een nieuwe verbinding aangaat met zijn vrouw. Het is ook goed dat die twee één worden door seks binnen het huwelijk. Het is goed voor beide partners en goed voor de kinderen die volgen en heel de samenleving.
Dit programma heeft overal in alle tijden en culturen zijn kracht behouden. Het werd door Jezus aangehaald, door Paulus onderstreept en bewijst ook nu zijn succes.
God heeft dit programma door middel van seksuele intimiteit ingesteld. Hij heeft er plezier in, omdat de aarde nu vol zal worden met steeds meer mensen die zijn beeld kunnen weerspiegelen.
God wil er zijn voor veel mensen. Zo is Hij. Zo is zijn naam. Hij is te groot om zichzelf te herkennen in maar twee mensen. Hij wil veel, heel veel mensen om mee op te trekken en zijn liefde aan kwijt te kunnen. Daarom is de verwijzing naar de voortplanting zo prominent aanwezig op de eerste bladzijden van de Bijbel.

Jullie drie-eenheid
Is nu alles gezegd over God en menselijke seksualiteit? Absoluut niet.
We hebben gezien dat God er plezier in heeft, omdat man en vrouw daarin iets van de eenheid beleven die Hij is. En God vindt de geslachtsdaad belangrijk omdat Hij zijn evenbeeld terug wil zien in heel veel mensen. Daarom zegent Hij de man en de vrouw en hun intimiteit. Maar we hebben één ding nog niet genoemd, iets wat veel met het voorgaande te maken heeft, maar het in belang overstijgt. Het gaat om een onzichtbaar geheim dat het huwelijk en de seksuele omgang daarbinnen zijn innerlijke glans en kracht kan geven. Ook jullie huwelijk en jullie intimiteit. Een bovennatuurlijke realiteit.

Want wat gebeurt er als twee mensen elkaar aantrekkelijk vinden? Denk je aan vrijen, dan denk je aan een twee-eenheid. Maar God denkt aan een drie-eenheid. God heeft zijn adem in de mens geblazen, staat er. Die adem is zijn Geest waarmee Hij ook in ons lichaam komt wonen zodra we geloven dat we dankzij Jezus een kind van God geworden zijn. En omdat Hij man en vrouw in het huwelijk tot één lichaam heeft gemaakt, woont Hij dus persoonlijk in ons huwelijk.
Bedenk wat een mogelijkheden die genade biedt. Het is een wonder waar je een huwelijk lang niet op uitgekeken raakt …

Begrijp je wat het betekent, dat God met zijn Geest in jullie beiden woont?
Grijp je geliefde vast, draai elkaar in het rond en vier, vier, vier de allermooiste verbinding die er op aarde bestaat: jullie zijn geen twee-eenheid, maar een drie-eenheid!

Niet zo
Denk niet dat geslachtsverkeer in een relatie onbelangrijk is. Een onbevredigend seksleven kan een enorm issue worden en veel onvrede en frustratie geven.

Maar zo
Een goed seksleven bevestigt je relatie: je beleeft intimiteit, deelt kwetsbaarheid en ontsnapt even aan de sleur van alledag.

Wat vertel je elkaar met de geslachtsdaad?
Met de liefdesdaad zeg je wat je van elkaar vindt. Je voelt de streling, de warmte van elkaars lichaam. Je kijkt elkaar in de ogen, neemt de ander in je op. Je krijgt geen genoeg van elkaar. Je raakt opgewonden – je wilt één worden met elkaar, versmelten. Je vergeet alles om je heen en wordt een moment de hemel ingezogen …
Maar wat heb je tegen elkaar willen zeggen?

Seks is meer dan een daad. Het is een minnespel, een taal. Het is een sterke taal, waarmee allerlei gevoelens meekomen. Vrijen zegt wat er in je leeft. Je geeft jezelf ermee bloot. Het brengt tot uitdrukking hoe je over jezelf denkt – én over de ander.
Spannend? Zeker; vooral als je bedenkt wat er allemaal tevoorschijn kan komen. Geslachtsgemeenschap kan immers mooi zijn, maar ook minder fraai. Het kan liefde uitdrukken, maar ook agressie; plezier, maar ook woede; genot, maar ook frustratie en angst. Het kan werken als een bindmiddel waarmee je de veiligheid, intimiteit en tederheid in een relatie vergroot, maar ook als een pressiemiddel om je zin door te drijven. Seksualiteit is leuk en fijn, het trekt aan, maar kan ook afstoten. Het is veelomvattend en complex.
Wat betekent seksuele intimiteit voor jou en voor jullie samen?

Seksualiteit hoort bij mensen
Vrijen hoort bij twee mensen die zich met elkaar hebben verbonden. Daarom gaat het daar in de Bijbel veel over. Als er in Genesis de eerste keer over begonnen wordt, is dat om te laten zien dat geslachtsverkeer twee mensen één maakt. Maar niet zonder God. Want het gaat in de Bijbel altijd over mensen in relatie tot God. Als twee mensen een eenheid vormen, woont God daarin met zijn Geest, zodat in die relatie Gods liefde kan heersen. Ook in hun seksualiteit.

Toch gaat het lang niet altijd zo. In de Bijbel duikt allerlei seksuele omgang op die een andere praktijk laat zien, waarin Gods Geest ver te zoeken is. In veel gevallen is die seks ronduit duister.
Als God en seksualiteit uit elkaar gehaald worden, krijg je al snel perverse toestanden. Je leest dan ook over overspel, incest, seksuele intimidatie, machtswellust, onverschilligheid, vernedering, seksoffers, groepsverkrachtingen, seksmoord en nog veel meer van die ellende. Zonde noemt de Bijbel dat, omdat we wat mooi moest zijn ten koste van onszelf en elkaar verprutsen.
Vreemd? Nou, wat je in de Bijbel leest, verschilt eigenlijk niets van wat je om je heen hoort, of waar je misschien zelf wel tegenaan gelopen bent. Vrijen mag dan lekker zijn, het is vaak problematisch. Durft iemand nog te dromen van romantisch geluk? Hoeveel mensen lopen er niet gefrustreerd rond met al hun liefdesavonturen, omdat ze zich onmogelijk kunnen binden? Je vraagt je af of er wel normale huwelijken bestaan met een gelukkig geslachtsverkeer …

Seksualiteit los van God
Het ging al mis bij Adam en Eva. Nou ja, eerst niet. Eerst ging alles nog goed. Die twee hadden geen enkele reden om zich te schamen, staat er. God had immers gezegd dat het goed was, zeer goed. Dus wisten ze niet beter.
God had er dan ook alles aan gedaan dat het goed zou zijn en goed zou blijven voor de mens en zijn vrouw. De hele schepping was erop afgestemd dat ze het goed zouden hebben. God had de levensboom in de tuin gezet, zodat ze konden eten van het goede leven dat Hij hen gunde. Alles was dus goed. Totdat ze zijn woorden in twijfel trokken.

De vrouw kreeg het aanbod om zelf te bepalen wat goed en kwaad was. Een wezen met een gespleten tong fluisterde haar in dat ze dan pas echt als God zou zijn. Ze ging op zijn suggestie in en at van de verboden vrucht, van de boom van kennis van goed en kwaad. De man stond erbij en keek ernaar, maar zweeg. Sterker nog, hij at mee.
En toen ging het mis. Want toen de mens Gods woord in twijfel trok, kreeg Satan de invloed die hij zocht. Zo kwam het kwaad in de wereld.
Dat had gelijk effect op het huwelijk van de eerste mensen. Nu gingen ze elkaar met andere ogen bekijken. Met ogen van goed en kwaad. Ze gingen elkaar betwijfelen en veroordelen.

‘Weet je? Zal ik eens zeggen wat ik van jou vind? Jij bent vast niet zo goed als God gezegd heeft. Nee, ik vind jou …’

‘Nou, als ik er over nadenk, dan vind ik jou …’

Angst voor veroordeling
Het besef van goed en kwaad ging hun kijk op elkaar bepalen.
‘Kan ik je wel vertrouwen? Ben je eigenlijk goed – of ben je slecht?’
Daarmee kwam de angst voor veroordeling in de wereld. De angst voor afwijzing, uitsluiting, haat, dood. Door het wegen van elkaar kwam de schuld op gang en de schaamte daarover, wat direct invloed had op hun intieme omgang met elkaar. Die twee voelden zich naakt, staat er, en dat werd hun probleem. Ze verstopten zich voor elkaar.
Wat konden ze aan die schuld, schaamte en angst doen?
Ze probeerden uit alle macht hun ellende weg te werken. Adam en Eva zijn beroemd geworden met van die vijgenbladeren voor hun schaamdelen. Maar helaas: de blaadjes die ze ’s ochtends omdeden waren ’s avonds alweer verlept.

Zodra de eerste mensen zich bewust werden van een dreigend oordeel, probeerden ze zichzelf te rechtvaardigen. ‘Zij begon.’ ‘Nee, hij begon’. Maar dat wekte alleen maar nog meer schuld, schaamte en angst op. En verwijdering.
Vanaf dat moment kom je in de Bijbel dus vooral beschrijvingen tegen van slechte huwelijken en problematische seksualiteit. Totdat je middenin de Bijbel een sprankelende lofzang op de liefdesdaad en erotiek leest – met daarin het geheim verborgen hoe huwelijksdromen werkelijkheid kunnen worden …

Niet zo
Door te eten van de boom van kennis van goed en kwaad kwam de veroordeling in het huwelijk.

Maar zo
Door te eten van de levensboom komt de glorie van Jezus in jouw huwelijk.

Hooglied
Geloof je in huwelijksgeluk? De Bijbel gelooft erin. Het bijbelboek Hooglied is helemaal gewijd aan de erotische aantrekkingskracht tussen man en vrouw. Daar bovenop laat het zien wat de basis is voor een gezond huwelijk.

Sla open, dat boek. Het leest als een filmscript vol dialogen.
Kijk. Er is een plattelandsmeisje aan het woord, dat opgenomen werd in de harem van de koning. Tussen alle vrouwen begeert hij juist haar. Maar het meisje wil helemaal niet met hem het bed delen. Ze kan alleen maar aan haar vriend denken, een herder die op het veld met zijn kudde bivakkeert. En die doet hetzelfde, die denkt uitsluitend aan haar.
Je leest dus hoe die twee over elkaar denken. Ze bejubelen en begeren elkaars lichaam in uitbundige woorden. Heel de flora en fauna en alle dranken, specerijen en lekkernijen van de Levant worden erbij gehaald, en ook de geuren uit alle windstreken, om uitdrukking te geven aan hun liefde en bewondering voor elkaar.

Hoor hem en haar in Hooglied
‘Je gestalte lijkt op een palmboom, en je borsten op de trossen daaraan’, hoor je hem zeggen. ‘Dus zei ik: in die palmboom wil ik klimmen, zijn vruchten vastgrijpen.’
Ook het meisje droomt ervan hoe ze samen de liefde bedrijven. Ze is helemaal vol van hem. ’s Nachts ontsnapt ze uit het paleis om naar hem op zoek te gaan en overdag blijft ze maar met haar vriendinnen over hem praten.
‘Zijn ogen zijn als duiven bij beken vol water, witgewassen in melk, gezeten bij een volle rivier’, zegt ze.
Maar het is niet alleen maar duivengekoer in dit bijbelboek, geen zwijmelarij. Het meisje laat een pure en standvastige liefde zien. Ze zal wachten op haar vriend.

‘Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.’
(Hooglied 6:3)

Wat is het geheim dat dit meisje zo gefocust kan zijn? Wat maakt haar liefde zo sterk dat ze de verleidingen uit haar omgeving kan weerstaan? Het zijn de woorden van haar vriend, waarmee hij haar vertelt hoe hij haar ziet. Hij heeft besloten om er helemaal voor haar te zijn en voor niemand anders. Hij belooft haar wat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, zijn trouw. Die woorden doen hun werk en vormen de kern van dit liefdesverhaal.

Niet voor niets het lied der liederen
Hooglied is een sensueel boek, maar ook hooggestemd (vandaar de titel Hooglied, of Lied der liederen). Het concentreert zich op de verhouding tussen een meisje en een jongen die onverdeeld op elkaar afgestemd zijn.
Maar waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? Omdat het niet zomaar alleen over een meisje en een jongen gaat. Het gaat over de liefde zoals God die ziet. Het boek brengt tot uitdrukking wat voor soort liefde Gods Geest in mensen kan opwekken. Die liefde is hartstochtelijk en sensueel, maar ook betrouwbaar en geconcentreerd op elkaars geluk. En dat appelleert aan onze eigen dromen. Zie je wel, God heeft iets goeds bedacht met de liefde en ook met seksualiteit.

Als je Hooglied leest, krijg je zin om net zo geconcentreerd op je partner te zijn. Tegelijkertijd drukt het boek nog iets anders uit. Het geeft uiting aan Gods gedachten over mensen. Het wil iets zeggen over God en jou.
Net als elk ander bijbelboek kun je Hooglied lezen met de vraag: God, wat wilt U mij hiermee over uzelf zeggen? Die vraag opent een nog veel groter perspectief op de liefde …

De ultieme uitspraak
Als je de woorden uit dit boek als een profetische boodschap in je opneemt, gaat God tot je spreken. Die woorden zullen invloed gaan uitoefenen in de manier waarop je naar jezelf kijkt en naar je partner. En inderdaad, dat zal effect hebben op je huwelijk en je seks.
Want er is maar één manier om gezond met elkaar om te gaan, één manier om samen prettige geslachtsgemeenschap te beleven, één manier om aan elkaar trouw te blijven en van het huwelijk een succes te maken. Het is de manier waarop God wil dat we naar elkaar kijken, omdat Hij zelf zo naar ons kijkt. En dat, die manier van kijken, komt tevoorschijn in dit boek.
Luister maar. Je hoort het in de woorden van de herder …

‘Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid.’
(Hooglied 4:7)

Goed gelezen, deze zin? (Lees hem rustig nog een keer.)
Wat een uitspraak. Dit zal maar over je gezegd worden. Besef je het effect?
Met deze woorden wint de jongen de liefde van het meisje. Ze weet nu hoe onvoorwaardelijk hij haar liefheeft. Ze weet ook dat ze compleet zichzelf kan zijn bij hem. Er is niets wat die liefde kan bederven. Het hangt niet van haar af. Ze hoeft niets waar te maken. Ze hoeft niet bang te zijn dat ze hem teleurstelt. Ze is helemaal overtuigd. Aan een man die met zoveel bewondering, liefde en trouw naar haar kijkt wil ze zich maar wát graag overgeven!

Dit zegt Jezus tegen jou
Het meisje boft met die woorden. Ze bevestigen dat ze er helemaal mag zijn en dat versterkt haar liefde.
En jij? Bof jij ook? Wel als je in de gaten hebt wat die woorden voor jou kunnen betekenen.
Ik zei al dat God iets over zichzelf tot uitdrukking wil brengen in dit boek. En dus met deze uitspraak, die de kern van het boek weergeeft. Wat zegt Hij hiermee?
Denk aan Jezus. Je kunt deze uitspraak namelijk lezen als profetische woorden van Jezus voor jou.
Voor jou? Jazeker, Jezus zegt dit tegen jou. Omdat Hij zo over je denkt. Hij vindt je goed, zeer goed; zo heeft Hij van begin af aan over jou gedacht. Dat zei God al bij de schepping van de mens. Hij vindt je mooi, alles aan jou vindt Hij mooi, en Hij zal nooit teleurgesteld zijn in jou.

Vind je het gek dat Jezus in Hooglied ineens tegen jou begint te spreken? Maar het gaat in de Bijbel toch echt in de eerste plaats over Jezus en jou. Ook in dit liefdesboek.
Kijk. Gods boek, de Bijbel, is een roman waarin een vader een bruid wil voor zijn zoon. God is de Vader, Jezus de Zoon en alle mensen die op zijn liefde zijn ingegaan vormen als zijn gemeente de bruid. Dat is het grote thema van de Bijbel. Soms wordt dat heel duidelijk verwoord, soms is het meer verborgen (zoals hier in Hooglied), maar het is altijd aanwezig als dat ene grote mysterie.
Jezus heeft van zijn bruid gehouden, zelfs toen zij nog vijandig tegenover Hem stond. Hij heeft haar verworven door zijn leven voor haar te geven. Die bruid is zijn gemeente, met jou erbij. Jij mag jezelf tot die bruid rekenen, of je nu een vrouw bent of een man, omdat ook jij op zijn liefde bent ingegaan (en ben je dat niet, dan kan dat nu, terwijl je je laat overtuigen door Jezus’ liefde).

Jullie zijn die bruid
Jezus, de Zoon, om Hem gaat het dus in de Bijbel – en om jou als zijn bruid. Zoals God de Vader naar zijn Zoon Jezus kijkt, zo kijkt Hij naar jou. Jij was als bruid onacceptabel voor de Vader, maar Jezus kwam voor je op en heeft je compleet aanvaardbaar gemaakt toen Hij jouw zonden op zich nam door voor jou te sterven aan een kruis. Hij heeft elk negatief oordeel over jou weggenomen. Daarom kan Hij je altijd en overal omhelzen en tegen je zeggen dat alles mooi aan jou is en niets jouw schoonheid ontsiert. Jij bent goed, heilig en volmaakt in zijn ogen, zegt de Bijbel (Efeziërs 5:21-33).

Wat je in de woorden van de herdersjongen uit Hooglied hoort zijn de woorden van de goede Herder die Hij nu tegen jou zegt. Die woorden hoor je niet alleen daar, het is de boodschap van heel de Bijbel. Het is het evangelie, het goede nieuws voor jou.
Er is in Jezus geen enkele veroordeling. ‘Aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid’, zegt hij. Daarom kan niets jou scheiden van zijn liefde.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:39)

Intimiteit in woorden
Bedenk wat dit betekent voor je huwelijk. Als deze woorden voor jou gelden, dan ook voor je partner. Als je dit goede nieuws aanneemt voor jezelf, kun je het ook aannemen voor hem of haar. Als Jezus zichzelf gaf en zich op die manier met jou heeft verbonden, dan inspireert Hij je om je op dezelfde manier te verbinden met je geliefde. Je bent immers met Hem en je partner een drie-eenheid?
Als Gods Geest de ruimte krijgt om dezelfde liefde die Jezus voor ieder van jullie persoonlijk heeft uit te werken in je relatie, dan wordt dit de toon van jullie omgang met elkaar, ook in jullie seksuele omgang: ‘Schat, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid’.

Weet je wat die woorden vol liefde bij haar opwekken? Hetzelfde wat Jezus bij de gemeente oproept. Dat ze hem gaat bewonderen. Hem haar respect gaat geven. Hem gaat eren. Zo reageert het meisje in Hooglied op de woorden van de herdersjongen. Zo reageert jouw lief op jou, zodra je zegt dat zij de enige en de mooiste is en laat zien dat je je leven voor haar overhebt. En wat heb je die woorden nodig, man:

‘Mijn lief glanst en schittert, hij steekt boven duizenden uit.’
(Hooglied 5:10)

In Hooglied kun je terugvinden wat man en vrouw elkaar kunnen geven. Het begint met de beste woorden voor elkaar, gevolgd door de beste geslachtsgemeenschap. Hij geeft zijn vrouw wat ze ten diepste nodig heeft, zijn onvoorwaardelijke liefde, als hij zegt: ‘Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert jouw schoonheid’. Zij reageert op haar man met wat hij ten diepste nodig heeft, haar onvoorwaardelijke respect, als zij zegt: “ Mijn lief, jij glanst en schittert, jij steekt boven duizenden uit’. Wat hebben jullie het nodig om elkaar dat te geven! Die woorden veroorzaken de meest bevredigende intimiteit. Want seks is de lichamelijke uitdrukking van die woorden van hem tegen haar en van haar tegen hem.

De liefdesdaad maakt je één
Het woord ‘seks’ vinden we niet in de Bijbel terug. Voor de geslachtsdaad wordt het woord ‘kennen’ gebruikt. En zo is het: seks is de meest verheven en intieme vorm van elkaar kennen. Ten minste, als deze daad een uiting is van liefde. Als je daarmee tegen je partner zegt dat hij of zij het waard is om van te houden, raak je nooit op elkaar uitgekeken en valt er altijd meer van elkaar te ontdekken, te leren en te genieten.
De liefdesdaad is daarom niet alleen maar een lichamelijk daad, het is ook geestelijk. Je bent in je geslachtsgemeenschap met je geliefde namelijk niet alleen betrokken op een verrukkelijk lichaam, maar ook op een kostbare en unieke persoonlijkheid en zelfs op Gods Geest die in dat lichaam woont. Seks is een hemelse taal die twee mensen lichamelijk één maakt, maar ook geestelijk.

Seksualiteit hoort binnen het huwelijk omdat God twee mensen als een eenheid ziet, als één lichaam. De man is daar verantwoordelijk voor; hij mag een sterke liefde ontwikkelen voor zijn levensgezel, als hij weet hoe gewaardeerd en geliefd hij is door zijn hemelse Vader. Zijn vrouw zal daarop reageren door hem te geven wat hij nodig heeft.

• Niet zo
In je eentje masturberen rooft het plezier, de bevrediging en de verbondenheid die je elkaar anders zou geven in geslachtsgemeenschap.

Maar zo
Elkaar tot een seksueel hoogtepunt brengen geeft de grootste voldoening en verbindt je zowel lichamelijk als geestelijk.

Seks is een hemelse taal
Als genade elkaar het beste gunnen betekent, dan geldt dat zeker voor de geslachtsdaad. Het huwelijk is niet alleen bedoeld voor de voortplanting, maar kent ook plezier in de seksuele omgang – en dat plezier gun je elkaar. Je huwelijk draait niet alleen om intieme vriendschap, maar ook om gepassioneerde hartstocht en emotionele en lichamelijke bevrediging. Bij het vrijen is heel je wezen betrokken, je wordt compleet één, want het gaat in seksualiteit dus echt om het kennen van elkaar. Seks is een hemelse taal die gesproken wordt door twee aardse lichamen.

In de veilige omgeving van een door God gezegend huwelijk krijgt hartstocht de ruimte om elkaar te behagen en te bevredigen.
De man heeft geleerd en is ervan overtuigd dat niet zijn ejaculatie zijn grootste genot is, maar het orgasme dat hij samen met zijn vrouw beleeft. Hij schept daar de juiste omstandigheden voor en geeft haar de tijd, aandacht en romantiek die ze nodig heeft om zich aan hem te geven.
De vrouw voelt zich veilig omdat ze ervaart hoe geliefd ze is, hoe haar man voor haar gaat, hoe hij haar focus is. En andersom weet de vrouw met haar respect en waardering de aandacht van haar man te wekken en vast te houden.
Zo worden twee lichamen tot elkaar aangetrokken. De streling, de lieve woorden en het oogcontact leiden tot een verrukking waarin je je aan elkaar overgeeft en elkaar meeneemt naar een hoogtepunt, waarmee je elkaar verrast, bevestigt en bevredigt.
En ook na een mindere periode in het huwelijksleven blijft voor beiden het samenbrengen van elkaars verschillen in het geslachtsverkeer een avontuur dat zich verdiept en verrijkt en dat blijft samenbinden.

Onthoud dit

  • Seksualiteit vindt haar bestemming binnen een huwelijk, daar waar je je vertrouwd en veilig bij elkaar voelt; anders is het overspel of geweld.
  • In je seksuele omgang met elkaar versterk je elkaars zelfbeeld: jullie zijn het waard om van te houden.
  •  Geslachtsverkeer leer je van elkaar en is daarom een gezamenlijk en levenslang avontuur.
  •   De liefdesdaad is teder, intiem en uitdagend en houdt het huwelijksleven vitaal.
  • Elke wens om niet afgewezen te worden maar geliefd te zijn wordt door Jezus vervuld – en die vervulling kun je aan elkaar in het huwelijk doorgeven via de het vrijen.
  • De liefdesdaad is een goed hulpmiddel om conflicten uit te wissen.
  •  Geslachtsgemeenschap met je geliefde geeft je de vervulling die je in je eentje nooit bereikt.
  • Seks is een exclusieve hemelse taal die je door middel van een aards lichaam spreekt met degene met wie je vanuit de hemel op aarde verbonden bent.
  • Jezus geeft je nieuwe ogen waarmee je naar elkaar kijkt: jullie blijven mooi voor elkaar en trots op elkaar.

Willem en Marian de Vink

Lees ook het artikel ‘Genade werkt in het huwelijk’.