God beoordeelt je om je te belonen

Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is.
1 Korintiërs 3:13a


God verwerpt zijn kinderen niet. Nooit. ‘Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’ (Rom. 8:1).

Maar beoordeelt Hij dan ook niet meer wat je doet? Jawel, Hij beoordeelt je in Jezus. Daarom tellen jouw zonden voor God niet meer mee in zijn beoordeling. In Jezus zijn jouw zondige natuur en al jouw zondige daden namelijk al veroordeeld toen Hij die op zich nam aan het kruis. Straks, op de dag van het oordeel, blijft daar niets van over.

Wat telt, is wat jij doet vanuit het nieuwe leven dat Jezus jou gegeven heeft. Alles wat je doet met de bouwstenen die de heilige Geest jou aanreikt, beoordeelt God de Vader. Dat heeft eeuwigheidswaarde. En dat beloont Hij.

Dankzij Jezus worden de goede dingen die je doet beoordeeld en beloond, terwijl de negatieve dingen worden weggenomen en vergeten.

Ons fundament is de genade en gerechtigheid van Jezus. God beoordeelt en beloont wat je daarop bouwt. ‘Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is (…) Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond’ (1 Kor. 3:11-15).

Wat je doet, is best belangrijk. Maar wees niet bang om beoordeeld te worden. Onze Vader is eerlijk en trouw. Zijn beoordeling pakt positief uit, omdat Hij die koppelt aan het eeuwige verbond dat Hij in Jezus met jou heeft gesloten. Dankzij Jezus ben je al geslaagd!

‘Dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt’ (1 Kor. 4:5).