God bouwt een feestje om zijn vergeving

Naar zijn wil en verlangen ...
Efeziërs 1:5


Wat is God groot! Wat is zijn genade rijk en overvloedig! Je leest het op zoveel plaatsen in de Bijbel. Lees het vandaag in Efeziërs 1.

‘Hij heeft ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,’ staat er (Ef. 1:4). Heilig en zuiver – en dat zijn we. In Christus: ‘Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden’ (Ef. 1:5).

Lees het en je weet het: je bent heilig en zuiver, want je bent Gods kind geworden toen je je bekeerde. Geloof je dat? Geloof je dat je bevrijd bent van elke schuld en schaamte, van elke veroordeling? Dat de zonde daar niks tegenin kan brengen, omdat je Gods kind bent? Als je dat serieus neemt, eer je de grootheid van Gods genade, staat er (Ef. 1:6).

Weet je het nog niet zo zeker? Luister, het bloed van Jezus is sterker dan welke zonde dan ook. ‘In hem zijn we door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven,’ gaat het verder (Ef. 1:7). En dat niet zo’n beetje, je hoeft er ook niet om te soebatten of God je wil vergeven: we zíjn verlost, we zíjn vergeven … ‘dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken’ (Ef. 1:8).

Rijke genade! In overvloed geschonken! Denk aan die jongen die terugkwam bij zijn vader. Zo vergeeft God jou. Hij omarmt jou en wil van geen verontschuldiging weten. Wat je niet verdiende, heb je rijk en overvloedig gekregen. Dat is de genade, de onverdiende gunst van een kwaliteit die alleen God de Vader maar kan geven. Hij stelt er een eer in om je in het zonnetje te zetten.

Wat een genade! God vergeeft en bouwt daar een feestje omheen.