Je bent vergeven!

Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun ...’
Lucas 23:34a


Je bént vergeven! Je leeft zonder schuld en schaamte en angst voor veroordeling als je Jezus kent. Dat maakt je tot een ander mens, een nieuwe schepping.

Jezus heeft onze zonden op zich genomen toen Hij stierf aan het kruis. God heeft ze vergeven. Hij heeft al onze zonden vergeven: die uit het verleden, die van nu en die van de toekomst. De Bijbel is daar uiterst duidelijk over, zelfs al in het Oude Testament, honderden jaren voordat Jezus kwam. En de invloed van Jezus’ volbrachte werk reikt honderden jaren verder, tot in jouw leven hier en nu en in de toekomst.

‘Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan’ (Jer. 31:34b).

‘Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft. Ik zal alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen mij gezondigd heeft’ (Jer. 33:8).

‘Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan’ (Ez. 16:63b).

‘Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam … op de dag dat ik jullie van je zonden gereinigd heb’ (Ez. 36:22a, 33a).

‘U zult al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee’ (Micha 7:19).

Vergeving treedt niet pas in werking als wij onze ‘zonden belijden’. God is in geen enkel opzicht afhankelijk van onze speurtocht naar zonden (we kennen ze lang niet allemaal en hoeven ze ook niet allemaal te kennen). Hij is afhankelijk van Jezus, die precies wist wat Hij deed toen Hij zei: ‘Vader, vergeef hun’ (Luc. 23:34a).

De Vader heeft het gebed van zijn Zoon verhoord!