Hink niet op twee gedachten

‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.’
Johannes 15:4


Je mag alles met God bespreken. Je moeite, je strijd, je falen. Maar er ligt van Gods kant geen enkele eis om je zonden te belijden, vóórdat Hij vergeeft. Hij hééft je al vergeven. Geloven in Jezus is geloven dat jouw zonden vergeven zijn toen Hij daarvoor stierf aan het kruis (Ef. 1:7).

Daarom kun je zonder schroom tot God naderen (Heb. 4:14-16). Alles met Hem bespreken. Maar misschien is het wel veel belangrijker dat je luistert wat Hij met jou wil bespreken. Moet je je moeite, je strijd, je falen afleggen om van Hem te horen wat Hij in jou ziet.

Hij ziet jou in Jezus. Niet als zondaar, maar als zijn kind. Niet afhankelijk van de zonde, maar afhankelijk van zijn Woord. Luister! Hij hééft je vrijgesproken (Rom. 3:22). Je bént rechtvaardig verklaard (Rom. 4:5). Rein verklaard (Joh. 15:3). Heilig verklaard (Heb. 10:10). In Jezus.

Veel christenen hinken op twee benen. Op het ene been zijn ze zondaar. Op het andere been zijn ze kind van God. De Bijbel zegt niet dat we moeten hinkelen (Heb. 12:12-13), maar dat we met twee benen moeten wandelen in Jezus.

‘Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem’ (Kol. 2:6a, NBG).

Vul je bewustzijn met de realiteit die Jezus voor jou heeft verworven. Jouw zonden zijn vergeven. Je bent vrijgesproken. Geloof in Hem!