Hoe ben je vrij van zonde?

Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
1 Johannes 1:9


Wat lezen we hier over God? Dat Hij trouw en rechtvaardig is. Zijn trouw en rechtvaardigheid liggen verankerd in het kruis van Jezus. Vandaar dat God onze zonden vergeven heeft; daar is de Bijbel uiterst duidelijk over.

‘Het bloed van Jezus reinigt ons van de zonde,’ lezen we dan ook (vers 7). Dat is een feit dat niet afhankelijk is van onze actie, zelfs niet van ons belijden. Anders zou die reiniging geen genade zijn, maar toch weer een verdienste van onze kant.

Maar waarom zouden we dan onze zonden belijden? Omdat we in Gods licht leven, staat er in vers 7. Daarom belijden we onze zonden. Niet om vergeving te ontvangen (want die hebben we al ontvangen dankzij Jezus), maar omdat we beamen wat God van de zonde zegt. Belijden betekent letterlijk ‘zeggen wat God ervan zegt’.

Genade plaatst je in het volle licht van Gods glorie (vers 5-7). Dat is de werkelijkheid in Jezus en daar kan de zonde niks aan afdoen (1 Joh. 2:8).

Zul je er dan maar op los leven? Helemaal niet. Iemand die leeft op het fundament van genade zal nooit lekker zondigen. Als een illegale prostituee vrijgesproken wordt, kan ze misschien weer in haar oude praktijk vervallen. Maar als ze trouwt met de koning, zal ze zich als een koningin gaan gedragen.

Kijk dus naar koning Jezus. Niet het belijden van zonden maakt je vrij van zonde, maar het geloof dat je zult zijn zoals Hij. ‘Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is’ (1 Joh. 3:4).

Tip – Zoek niet naar zonde, maar richt je op Jezus!