God is de enige

‘Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!’

Deuteronomium 6:4

Hoor je het goed? Niemand is als God. Hij is uniek. De enige.

Deze woorden zijn belangrijke openbaring. Je moet weten dat er maar één God is. Maar één om te aanbidden. Maar één om naar te luisteren. Maar één om je vertrouwen op te stellen. Alleen die Ene.

‘Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten’ (Deut. 6:5).

Mozes maakt er voor Israël een gebod van om God lief te hebben. Hij stelt allerlei hulpmiddelen in om het volk daarbij te helpen. Want ze raken zo snel afgeleid.

‘Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad’ (Deut. 6:6-9).

Want wat blijkt? God is voor het volk helemaal niet de enige. De mensen zoeken hun geluk overal, behalve bij God. Hun hart is niet bij Hem. Dat is het drama van het oude verbond, waar God en zijn profeten continu over klagen.

Maar er zal een moment komen dat God liefhebben geen vraag meer is. Mozes kondigt zelf het nieuwe verbond al aan.

‘De HEER, uw God, zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven’ (Deut. 30:6).

Dat moment is gekomen. Jezus heeft ons hart veroverd en Gods liefde erin gelegd. Zijn Geest woont nu in ons (Hebr. 8:6-12).

Jij leeft met liefde voor God in je hart!